Освітні питання

Добавлено 22 березня 2021
magazin-eljektroniki-gdje-pokupat-vygodno В отношении покупки электроники потребители обращают внимание не только на технические характеристики, производителя и качество товара, но и на цену. Каждый находится в поисках сервиса, способного предоставить выгодные цены. В отношении покупки электроники покупатели обращают внимание на...
89

Виберіть ВНЗ

Інститут інтелектуальної власності НУ "Одеська юридична академія"

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Загальна інформація

Тип навчального закладу: Інститут
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): 15450
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Місто: Київ

Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Кількість студентів: 485
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: н.д.
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : н.д.
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: н.д.
Середній бал атестата абітурієнтів*: н.д.
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року

Інститут інтелектуальної власності НУ "Одеська юридична академія" проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:
 • Право.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРАВО"

 • Правознавство
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Математика або іноземна мова. *.

Докладніше про ВНЗ

Інститут інтелектуальної власності (ІІВ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад
 
   Інститут інтелектуальної власності (ІІВ) створено у 1996 році у формі ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права", який у 2007 році перетворено на Державний вищий навчальний заклад "Державний інститут інтелектуальної власності", а у 2010 році реорганізовано у Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві.
   Державний інститут інтелектуальної власності функціонує у складі навчально-науково-виробничих комплексів:
 • "Академія інтелектуального бізнесу",
 • "Академія інтелектуальної власності".
Інститут інтелектуальної власності здійснює набір на перший курс за напрямом підготовки Право. Всі інші спеціальності (Інтелектуальна власність; Консолідована інформація; Управління інноваційною діяльністю) належать до післядипломної освіти.
Інститут інтелектуальної власності є провідним спеціалізованим вищим навчальним закладом у сфері інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності.
До навчальної діяльності в Інституті залучено 8 докторів та 26 кандидатів наук, а також провідні фахівці Державної системи правової охорони інтелектуальної власності, НАН України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України.
Навчальні програми Інституту передбачають надання знань з питань:
 • набуття, використання та захисту прав інтелектуальної власності;
 • здійснення інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності.
Цільова аудиторія студентів:
 • державні службовці;
 • судді;
 • юристи та адвокати;
 • наукові і науково-педагогічні працівники;
 • інженери, економісти та інші категорії працівників.
Дієвою формою підвищення кваліфікації є спеціалізовані курси, наукові конференції, науково-практичні семінари, тренінги тощо.
Умови прийому: наявність диплому бакалавра, спеціаліста або магістра за будь-якою спеціальністю. Зарахування до інституту відбувається за результатами співбесіди.
Консолідована інформація
Випускники отримують на ринку праці кваліфікацію Аналітик консолідованої інформації, яка відноситься до наскрізної і міжгалузевої професії.
Випускники одержують сучасні знання та уміння з таких питань:
 • методології системного аналізу;
 • формалізації предметної області та моделювання;
 • розробки проектів управлінських рішень;
 • технології і засобів автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності;
 • технології пошуку, аналізу та синтезу інформації;
 • підготовки оглядів, доповідей, звітів тощо;
 • методів організації інформаційно-аналітичної діяльності в організації.
На аналітиків консолідованої інформації чекають:
 • у наукових, науково-організаційних, інформаційних та патентних підрозділах наукових установ, науково-виробничих комплексів;
 • в інформаційно-маркетингових підрозділах підприємств і організацій виробничої сфери та сфери послуг різних галузей;
 • в інформаційно-аналітичних службах органів влади та управління, фінансово-економічних установах тощо;
 • у засобах масової інформації.
Аналітик консолідованої інформації це:
 • професіонал міжгалузевого та універсального характеру; його уміння, навички та здатності придатні для використання в будь-якій сфері діяльності;
 • професіонал, який забезпечує якісно-змістовне перетворення інформації на знання - основу конкурентних переваг;
 • мозковий центр, очі і вуха керівника будь якої організаційної структури;
 • фахівець, здатний до генерування, використання та розповсюдження нових знань.
Інтелектуальна власність
Магістри отримують на ринку праці кваліфікацію Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності.
Спеціалісти - кваліфікацію Професіонал з інтелектуальної власності.
Випускники одержують сучасні знання та уміння з питань:
 • набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин тощо);
 • оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 • розпоряджання правами інтелектуальної власності;
 • ліцензійних та авторських договорів тощо;
 • комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності;
 • захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 • управління інтелектуальною власністю в організації (підприємстві);
 • економіки інтелектуальної власності.
За умови додаткового навчання випускники мають можливість отримати спеціальності:
 • патентний повірений України;
 • професійний оцінювач інтелектуальної власності.
На випускників спеціальності "Інтелектуальна власність" чекають:
 • структурні підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в органах виконавчої влади, національній та галузевих академій наук, а також в установах науки, освіти, охорони здоров'я та інших державних установах;
 • в патентно-ліцензійних підрозділах промислових підприємств;
 • в інноваційному бізнесі та структурах що обіймаються проблемами інновацій тощо.
Управління інноваційною діяльністю
Магістри з управління інноваційної діяльності на ринку праці кваліфікуються як спеціалісти з організації інноваційної діяльності в усіх сферах науки, виробництва, економіки, управління.
Випускники інституту одержують сучасні знання та уміння з питань:
 • визначення перспективних цілей і завдань інноваційного розвитку галузі, підприємства, установи та організації і їх підрозділів;
 • спроможності приймати стратегічні і тактичні інноваційні рішення;
 • виявлення перспективності наукових розробок та впровадження у виробництво нових видів продукції (послуг);
 • впровадження механізмів просування продукції на ринок;
 • створення та використання нових методик розрахунку і обґрунтування соціально-економічних показників та оцінки результативності інноваційних проектів;
 • проектування та реалізації бізнес-моделей інноваційної підприємницької діяльності;
 • комерціалізації інтелектуальних розробок.
Спеціаліст з управління інноваційною діяльністю це:
 • професійний управлінець, який забезпечує розвиток підприємства за рахунок розробки та впровадження інновацій;
 • творча особистість, спроможна генерувати нові ідеї та організовувати їх реалізацію;
 • топ-менеджер різнопрофільних установ, підприємств, організацій.
На випускників з управління інноваційної діяльності чекають в:
 • апараті управління центральних державних і регіональних органів управління, підприємств, установ та організацій;
 • консультаційних центрах, консалтингових організаціях,технопарках та інноваційних структурах;
 • інноваційних фондах та інноваційних фінансово-кредитних установах;
 • науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах.

Коментарі (0)

Залишити коментар

Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати.

Освітні питання

Добавлено 22 березня 2021
magazin-eljektroniki-gdje-pokupat-vygodno В отношении покупки электроники потребители обращают внимание не только на технические характеристики, производителя и качество товара, но и на цену. Каждый находится в поисках сервиса, способного предоставить выгодные цены. В отношении покупки электроники покупатели обращают внимание на...
89