Освітні питання

Добавлено 22 березня 2021
magazin-eljektroniki-gdje-pokupat-vygodno В отношении покупки электроники потребители обращают внимание не только на технические характеристики, производителя и качество товара, но и на цену. Каждый находится в поисках сервиса, способного предоставить выгодные цены. В отношении покупки электроники покупатели обращают внимание на...
89

Виберіть ВНЗ

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА)

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Загальна інформація


Тип навчального закладу: університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 10500 до 31000 (може змінюватися)
Форма навчання: денна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Місто: Київ

Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2013): 4 місце
Рейтинг університетів "Компас" (2013): 6 місце
Рейтинг університетів "Scopus" (2014): 22 місце
Рейтинг університетів "Webometrics" (2014): 20 місце
Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2014): 4 місце
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Кількість студентів: 3500
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 8.06
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 18.12
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 181.28
Середній бал атестата абітурієнтів*: 185.86
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Інформатика та обчислювальна техніка;
 • Гуманітарні науки;
 • Економіка та підприємництво;
 • Культура;
 • Право;
 • Природничі науки;
 • Системні науки та кібернетика;
 • Соціальне забезпечення;
 • Соціально-політичні науки;
 • Фізико-математичні науки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ГУМАНІТАРНІ НАУКИ"

 • Історія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Всесвітня історія або іноземна мова. *;
 • Філологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Російська мова або іноземна мова. 3. Історія України або світова література. *;
 • Філософія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Світова література або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

 • Економічна теорія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Маркетинг
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Фінанси і кредит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА"

 • Програмна інженерія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "КУЛЬТУРА"

 • Культурологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Світова література або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРАВО"

 • Правознавство
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Математика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРИРОДНИЧІ НАУКИ"

 • Біологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Фізика або хімія. *;
 • Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Хімія або географія. *;
 • Хімія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Математика або географія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА"

 • Прикладна математика
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

 • Соціальна робота
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Географія або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ"

 • Політологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Всесвітня історія або іноземна мова. *;
 • Соціологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Математика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ"

 • Фізика
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Фізика. 3. Математика або хімія. *.

Докладніше про ВНЗ

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Місія Національного університету "Києво-Могилянська академія": сприяти самореалізації спудеїв, викладачів, працівників НаУКМА та творенню високоосвіченої, національно свідомої особистості, здатної незалежно мислити і діяти згідно з принципами добра й справедливості.

Цінності Національного університету "Києво-Могилянська академія" – поведінка і риси, що їх НаУКМА сподівається від усіх, хто хоче долучитися до університету; вони визначають мінімальні вимоги для вступу до Академії та обумовлюють взаємне ставлення тих, хто працюють і навчаються в Могилянці.

Мета Національного університету "Києво-Могилянська академія": надавати сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання та здійснення наукової діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави, науки, економіки та культури, а також глобальними процесами розвитку людської цивілізації.

Національний університет "Києво-Могилянська академія"надає своїм спудеям вищу освіту на таких основних рівнях:

1. Чотирирічна програма бакалаврату (базова вища освіта) на факультетах:

 • гуманітарних наук,
 • економічних наук,
 • інформатики,
 • правничих наук,
 • природничих наук,
 • соціальних наук і соціальних технологій.

2. Дворічна програма Маґістеріуму (повна вища освіта), зі спеціальності "Правознавство" – однорічна програма.

З деяких спеціальностей випускникам бакалаврату пропонується також однорічна програма підготовки спеціаліста.

Особливості навчального процесу в Національному університеті "Києво-Могилянська академія":
 • самостійне формування індивідуального навчального плану;
 • можливість отримати додаткову спеціалізацію або опанувати сертифікатну програму;
 • можливість змінити напрям підготовки чи спеціальності;
 • фахові вибіркові курси;
 • можливість вивчення багатьох іноземних мов (польська, чеська, хорватська, німецька, французька, іспанська, італійська, шведська, фінська, арабська тощо);
 • можливість прослухати оригінальні авторські курси;
 • можливість вивчення дисциплін інших напрямів та факультетів серед дисциплін вільного вибору;
 • можливість продовження освіти на будь-якій маґістерській програмі;
 • триместрова структура навчального року;
 • тиждень самостійної роботи протягом триместру;
 • рейтингова 100-бальна система оцінювання знань;
 • залучення до викладання іноземних фахівців;
 • дві робочі мови: українська та англійська.
Диплом Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Національний університет "Києво-Могилянська академія" найбільше в Україні працює задля визнання свого диплома. Якщо державний диплом фіксує лише засвоєння навчальних програм згідно із затвердженими стандартами, то Диплом НаУКМА, крім того, виступає характеристикою та рекомендацією для випускників. Цей документ засвідчує, що протягом навчання студент не тільки сумлінно опановував ті чи інші дисципліни, але й брав активну участь у житті свого університету та всього суспільства:

 • відзначився в науковому, громадському чи митецькому житті Alma Mater;
 • брав участь у студентських проектах, конференціях та самоврядуванні;
 • проходив стажування на кафедрах і в підрозділах університету;
 • протягом навчання не мав серйозних дисциплінарних зауважень;
 • дотримувався норм і правил, належних для спілкування в академічному середовищі;
 • був сумлінним, відповідальним і активним членом академічної громади.

Навчальний процес та діяльність Університету регламентуються Статутом НаУКМА, Положенням про навчання в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", а також низкою інших нормативних документів.

Кращі випускники Маґістеріуму мають можливість продовжити навчання в аспірантурі (протягом двох років доопрацювати свою маґістерську дисертацію та захистити її як кандидатську) та докторантурі на базі НаУКМА або іншого ВЗО чи науково-дослідного інституту. Таку ж можливість мають і випускники програми підготовки спеціалістів.

Бакалаврат Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Протягом навчання в бакалавраті студент слухає базові курси з суспільних, природничих чи гуманітарних дисциплін, отримує фундаментальну мовну підготовку (українська й англійська мови) та здійснює професійну підготовку відповідно до обраної спеціальності.

Наприкінці весняного триместру студенти другого і третього років навчання пишуть і захищають курсову роботу за тематикою своєї спецiальності.

Починаючи з VІI триместру студент може обрати для вивчення ще одну іноземну мову: польську, хорватську, німецьку, французьку, іспанську, італійську, шведську, китайську чи іншу, за умови формування студентської групи (не менше 12 осіб) та оплати її викладання.

Студент, який виконав усі вимоги бакалаврської програми з обраного ним напряму освіти та успішно захистив кваліфікаційну роботу або склав державний іспит, отримує диплом бакалавра.

Студентам НаУКМА пропонуються бакалаврські програми у таких галузях знань за напрямами підготовки:

 • Гуманітарні науки. Історія. Філологія. Філософія
 • Економіка та підприємництво. Економічна теорія. Фінанси і кредит. Маркетинг
 • Інформатика та обчислювальна техніка. Програмна інженерія
 • Культура. Культурологія
 • Право. Право
 • Природничі науки. Біологія. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Хімія
 • Системні науки та кібернетика. Прикладна математика
 • Соціально-політичні науки. Політологія. Соціологія. Соціологія (соціальна робота)
 • Фізико-математичні науки. Фізика
Загальна структура і вимоги бакалаврських програм

Програма підготовки бакалавра за певним напрямом освіти має на меті забезпечити студентів фундаментальними і спеціальними знаннями, підготувати їх до професійної діяльності та подальшого навчання за дворічною маґістерською програмою або (з деяких напрямів) однорічною програмою підготовки спеціаліста.

Бакалаврська освітньо-професійна програма складається з блоку нормативних навчальних дисциплін, а також із блоку вибіркових дисциплін. Нормативні дисципліни обов'язкові. До них входять:

 • цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
 • цикл фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін.

Перший, державний цикл визначається Міністерством освiти і науки України і прослуховується всіма студентами країни. Другий - відповідною кафедрою і залежить від напряму підготовки. Вибіркові навчальні дисципліни поділяються на професійно орієнтовані та дисципліни вільного вибору.

Для виконання бакалаврської програми студент має вивчити всі нормативні дисципліни і певну кількість, визначену відповідним навчальним планом, вибіркових професійно орієнтованих дисциплін, повний перелік яких надруковано в цьому довіднику. Крім того, за дисципліни вільного вибору студент має набрати 14 залікових балів. За рахунок цих балів студент може частково виконати програму додаткової спеціальності, вивчити другу іноземну або давню мову, дисципліни інших напрямів і факультетів. Загалом протягом чотирьох років навчання студент має набрати певну суму (120 і більше) залікових балів за всі вивчені дисципліни.

Програми додаткової спеціальності (minor), а також сертифікатні програми пропонуються студентам як доповнення до обраної ними бакалаврської програми (major). Ці додаткові програми дозволяють цілеспрямовано використати залікові бали за обрані курси, передбачені бакалаврськими програмами, сконцентрувати зусилля на додатковому напрямі освіти, що може суттєво поліпшити перспективи подальшого навчання (вибір маґістерських програм) і майбутнього працевлаштування студентів.

Студенти, які виконали програму додаткової спеціальності або сертифiкатну програму, отримують відповідне свідоцтво: сертифікат.

Маґістеріум Національного університету "Києво-Могилянська академія"

У НаУКМА діють такі магістерські програми:

 • Бізнес-Aдміністрування
 • Біологія
 • Екологія та охорона навколишнього середовища
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень
 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Історія (Археологія та давня історія України)
 • Історія
 • Культурологія (Теорія та історія культури)
 • Менеджмент організацій (Менеджмент в охороні здоров'я;Охорона громадського здоров'я)
 • Політологія (Європейські студії; Європейські та німецькі студії)
 • Правознавство
 • Соціальна робота
 • Соціологія
 • Філологія (Теорія, історія літератури та компаративістика; Теорія, історія української мови та компаративістика)
 • Фізика
 • Філософія (Історія філософії)
 • Фінанси
 • Хімія (Мембранні та сорбційні процеси і технології).

Навчаючись за магістерською програмою, студент отримує поглиблені знання і навички дослідницької роботи в обраній галузі, проходить підготовку до наукової та викладацької діяльності, виконання самостійних наукових досліджень. Тривалість навчання за програмою підготовки магістрів - два роки.

Програма підготовки магістрів охоплює обов'язкові навчальні курси та вибіркові курси, практичну підготовку, виконання і захист маґістерської кваліфікаційної роботи. Тему маґістерської роботи студент обирає не пізніше вересня останнього року навчання. Успішне виконання програми підготовки магістрів згідно з Положенням про Маґістеріум і державними кваліфікаційними вимогами та захист маґістерської роботи дають право випускникові отримати відповідний диплом державного зразка.

Навчальний рік у Національному університеті "Києво-Могилянська академія"

Навчальний рік у Національному університеті "Києво-Могилянська академія"починається з 1 вересня і складається з трьох триместрів - осіннього, весняного та літнього.

В осінньому та весняному триместрах запроваджено два тижні самостійної роботи, протягом яких заняття не проводяться, студенти працюють самостійно, пишуть тези та реферати з навчальних дисциплін, готуються до атестаційних заходів.

Триместр закінчується іспитовою сесією, після якої починаються канікули. Канікули тривають до двох тижнів в осінньому, один тиждень у весняному триместрах і до 10 тижнів улітку.

Система оцінювання знань

Усі навчальні дисципліни і види занять, з яких у триместрі передбачено підсумкову форму контролю, оцінюються в 100 балів за триместр (максимальна рейтингова оцінка). Ці бали розбиваються на два блоки: перший враховує роботу студента на заняттях і письмові студії (реферати і т. п.) протягом триместру, другий відводиться на підсумковий залік, іспит чи тезу наприкінці курсу. При цьому максимальна частка іспиту у визначенні рейтингу не повинна перевищувати 50, а заліку - 30 відсотків.

План опанування навчальних дисциплін

Навчання студентів Національного університету "Києво-Могилянська академія"здійснюється на основі індивідуального планування.

Щорічно згідно з вимогами бакалаврських і магістерських програм кожний студент складає власний план опанування дисциплін, до якого вносить нормативні навчальні дисципліни та обрані ним вибіркові курси. Запис на курси і формування індивідуальних планів на всі три триместри (осінь, весну, літо) наступного навчального року відбувається в березні. Для того, щоб записатися на обраний курс, студент має внести його до свого індивідуального плану і зареєструвати на відповідній кафедрі.

Внести корективи до сформованого плану опанування дисциплін студент може звернувшись із вмотивованою заявою до деканату протягом першого тижня відповідного триместру, після чого всі внесені до нього дисципліни вважаються обов'язковими для вивчення.

Індивідуальний план навчання

З дозволу деканату студент, який успішно засвоює програму, може перейти (як правило, на третьому році навчання) на індивідуальний план навчання. Йому надається можливість дострокового складання заліку чи іспиту та прискореного завершення навчання.

Порядок визначення напряму базової освіти

Студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія"обирають напрям базової освіти під час вступу до університету. Студенти, які з певних причин не змогли реалізувати свій вибір щодо напряму освіти, можуть задовольнити свої освітні потреби навчаючись за програмою додаткової спеціальності (minor). За наявності вакантних місць студент може змінити свій напрям підготовки чи спеціальність, звернувшись із відповідною заявою до віце-президента з навчальної роботи НаУКМА.

Перехід студента на інший факультет та зміна спеціальності

Перехід студента бакалаврату на інший факультет та зміна спеціальності дозволяється за умови наявності вакантних місць, а також опанування ним не менше двох повних фундаментальних і професійно орієнтованих навчальних дисциплін, визначених радою того факультету, куди переходить студент. Якщо кількість претендентів більша за кількість вільних місць, перехід відбувається на конкурсній основі.

Змінити спеціальність студент може лише один раз за час навчання - не пізніше п'ятого триместру до початку формування планів опанування дисциплін наступного року навчання (березень). У межах одного факультету студент може змінити спеціальність у другому триместрі. Зміна спеціальності не тягне за собою жодних змін у плані опанування студентом дисциплін другого року навчання.

Перехід на інший факультет не дає підстав для збільшення терміну навчання у бакалавраті. Переведення студентів першого року навчання в бакалавраті, а також студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «маґістр», з одного факультету на інший не допускається.

Перехід до Національного університету "Києво-Могилянська академія" з інших вищих закладів освіти

Перехід до Національного університету "Києво-Могилянська академія" студентів з інших вищих закладів освіти України допускається лише за умови успішного виконання вступного тесту і на конкурсній основі. Абітурієнт, який до вступу в НаУКМА навчався в іншому ВНЗ, вступає на загальних умовах. Під час навчання в НаУКМА студент може перезараховувати деякі навчальні дисципліни з того ВНЗ, де він навчався раніше.

Коментарі (0)

Залишити коментар

Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати.

Освітні питання

Добавлено 22 березня 2021
magazin-eljektroniki-gdje-pokupat-vygodno В отношении покупки электроники потребители обращают внимание не только на технические характеристики, производителя и качество товара, но и на цену. Каждый находится в поисках сервиса, способного предоставить выгодные цены. В отношении покупки электроники покупатели обращают внимание на...
89