Освітні питання

Добавлено 22 березня 2021
magazin-eljektroniki-gdje-pokupat-vygodno В отношении покупки электроники потребители обращают внимание не только на технические характеристики, производителя и качество товара, но и на цену. Каждый находится в поисках сервиса, способного предоставить выгодные цены. В отношении покупки электроники покупатели обращают внимание на...
121

Виберіть ВНЗ

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ (ДЮІ ЛДУВС)

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Загальна інформація


Тип навчального закладу: Інститут
Форма власності: державна
Рівень акредитації: ІІІ-IV
Вартість навчання на рік (грн.): 15000
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Місто: Донецьк

Рейтинг університетів "Компас" (2013): 200 місце
Рейтинг університетів "Webometrics" (2014): 214 місце
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Кількість студентів: 4000
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 1.53
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 2.89
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 154.06
Середній бал атестата абітурієнтів*: 246.16
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (ДЮІ ЛДУВС) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

  • Право.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРАВО"

  • Правознавство
    Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Математика або іноземна мова. *;
  • Правоохоронна діяльність
    Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Творчий конкурс. *.

Докладніше про ВНЗ

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (ДЮІ ЛДУВС) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка є одним із провідних вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. Його внесено до Державного реєстру закладів освіти України. Інститут ліцензований на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

Донецький юридичний інститут визнано акредитованим за III рівнем зі спеціальностей "Правознавство", "Правоохоронна діяльність" та за IV рівнем зі спеціальності "Правознавство". На всіх формах навчання в інституті вищу юридичну освіту здобувають понад 4000 курсантів, слухачів та студентів, представників усіх регіонів України.

Донецький юридичний інститут здійснює навчальну, наукову, видавничу діяльність, підготовку наукових кадрів. У складі інституту функціонують 6 факультетів (Факультет кримінальної міліції, Факультет міліції громадської, Слідчо-криміналістичний факультет, Факультет безпеки дорожнього руху, Факультет заочного та дистанційного навчання працівників ОВС, Факультет права), ад'юнктура, курси післядипломної освіти, науково-дослідний центр психотренінгових технологій, курси довузівської підготовки, курси підготовки водіїв категорії "В", "С", "D".

На 22 кафедрах Донецького юридичного інституту працює 241 квалiфiкованих викладачів. У тому числі 7 академіків, 9 докторів наук (3 - юридичних), 133 кандидатів наук (юридичних 79), професорів – 6 доцентів – 61.

Донецький юридичний інститут є одним з двох навчальних закладів системи МВС України, що готує експертів-криміналістів, та єдиним з підготовки кадрів для підрозділів боротьби з правопорушеннями в сфері інтелектуальної власності та високих технологій, в також з підготовки працівників державної автомобільної інспекції.

Поряд із теоретичною підготовкою значна увага приділяється бойовій та фізичній підготовці майбутніх правоохоронців. В інституті є збірні команди з кульової стрільби, рукопашного бою, самбо, футболу, баскетболу, волейболу, гирьового спорту, легкоатлетичного кросу, які неодноразово посідали призові місця у першостях серед навчальних закладів МВС України та інших спортивних змаганнях.

Курси довузівської підготовки абітурієнтів надають можливість вступникам прослухати курс навчання за предметами, за якими здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

В інституті діють курси підготовки водіїв. На цих курсах є можливість пройти теоретичну та практичну підготовку для отримання права керування транспортними засобами категорії "В", "С", "D".

Особливості пропозиції:

Ступенева підготовка фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" здійснюється за рахунок державного бюджету на факультетах:

Кримінальної міліції; Міліції громадської безпеки; Слідчо-криміналістичному; Безпеки дорожнього руху.

Підготовка фахівців-юристів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється на факультеті Права за спеціальністю "Право" за спеціалізаціями: "цивільно-правова", "господарсько-правова", "кримінально-правова" та "фінансово-правова".

Матеріально-технічна база Донецького юридичного інституту

На цей час у Донецькому юридичному інституті створено матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам сьогодення. Заняття проходять у 7 навчальних корпусах в аудиторіях, які обладнано сучасними технічними навчальними засобами. Також для послуг курсантів та студентів комп’ютерні класи, лабораторії, кабінети, 4 бібліотеки з читальними залами, навчальний відділ внутрішніх справ, навчально-виховний центр, 4 спортивних зали, один з яких тренажерний, багатофункціональний спортивний майданчик, стадіон, 2 стрілецьких тири, медична частина.

Прийом до Донецького юридичного інституту

Порядок проведення конкурсу щодо зарахування та вступних випробувань до Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка у 2009 році (витяг з Правил відбору та прийому до Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, затверджених наказом ДЮІ № 670 від 31.10.2008).

ФАКУЛЬТЕТИ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ, МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, СЛІДЧО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ, БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ (денна форма навчання за державним замовленням на базі загальної середньої освіти):

- подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України, проводиться оцінка рівня фізичної підготовки вступників та співбесіда з готовності до навчання та служби в органах внутрішніх справ. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з історії України є профільним.

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ:

- із 3-річним терміном навчання (заочна форма навчання за державним замовленням на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст): фахові вступні випробування - українська мова (письмово), кримінальне право.

Випробування з кримінального права є профільним.

- із 5-річним терміном навчання (заочна форма навчання на базі загальної середньої освіти): вступниками на свій вибір подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України або складаються вступні випробування з української мови, історії України.

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти або результати вступного випробування з історії України є профільними.

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, державних пільгових довгострокових кредитів):

денна форма навчання (на базі загальної середньої освіти):

- подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України ;

заочна форма навчання:

- із 5-річним терміном навчання (на базі загальної середньої освіти): подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України;

- із 4-річним терміном навчання (на базі вищої неюридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр): фахові вступні випробування з історії України (тестування).

- із 3-річним терміном навчання (на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст): фахові вступні випробування - українська мова (письмово), кримінальне право.

Випробування з кримінального права є профільним.

КУРСИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ:

вступні випробування - співбесіда з основ правознавства, українська мова (диктант), фізична підготовка, професійна психодіагностика.

При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра складається комплексне фахове вступне випробування з теорії держави і права, кримінального права, кримінального процесу.

На денну форму навчання приймаються цивільні особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років. На абітурієнтів, яким ще не виповнилося 17 років на час вступу до ВНЗ МВС України, клопотання до МВС України про дозвіл на оформлення особових справ подають відповідні комплектуючі підрозділи УМВС (ГУМВС) України в областях. Перевага надається кандидатам на навчання, які мають вагомі досягнення в спорті, навчанні, громадському житті тощо, а також відповідають вимогам до рівня фізичної підготовки, які визначені відомчими нормативними актами.

Коментарі (0)

Залишити коментар

Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати.

Освітні питання

Добавлено 22 березня 2021
magazin-eljektroniki-gdje-pokupat-vygodno В отношении покупки электроники потребители обращают внимание не только на технические характеристики, производителя и качество товара, но и на цену. Каждый находится в поисках сервиса, способного предоставить выгодные цены. В отношении покупки электроники покупатели обращают внимание на...
121