Вища освіта

Держслужбою якості освіти оприлюднений перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику

74 українські заклади вищої освіти включено до зони високого ступеня ризику від провадження діяльності у сфері вищої освіти.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби якості освіти, за результатами публікації відповідного відкритого переліку закладів вищої освіти.

Розподіл закладів вищої освіти за ступенями ризику здійснюється на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів від 21 листопада 2018 р. №982 та має на меті забезпечити оптимальний перерозподіл уваги Державної служби якості освіти з менш ризикових суб’єктів на більш ризикові.

Загалом, оцінка ступеню ризику університету здійснюється за декількома критеріями — чисельністю здобувачів освіти за останні три роки, кількістю науково-педагогічних працівників, станом оприлюднення на сайті визначених законодавством документів та інформації, кількістю порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти.

Окрім того, враховується наявність відокремлених структурних підрозділів, наявність іноземних студентів та частка неакредитованих спеціальностей і освітніх програм.

У разі виникнення негативної динаміки діяльності закладу відбувається зміна його ступеня ризику у сфері (наприклад, з незначного на середній або навіть високий), що призводить до скорочення періодичності проведення планових перевірок у такому закладі.

Віднесення закладу вищої освіти до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями.

Оцінка ступеню ризику закладу вищої освіти безпосередньо впливає на періодичність планових перевірок, що здійснює Державна служба якості освіти. Університети з високим ступенем ризику перевіряються один раз на два роки, середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки, незначним ступенем — не частіше одного разу на п’ять років.

У Державній службі якості освіти наголошують, що планові перевірки вишів проводяться виключно за умови наявності вагомих приводів, які чітко визначені напрацьованими ризикоорієнтованими критеріями.

«Тобто перевірки здійснюються лише тоді, коли заклад вищої освіти дає для цього об’єктивні підстави. Це дає змогу, як не допустити тиск на законослухняні заклади вищої освіти, так і забезпечити захист держави від неправомірних видатків», - зазначають у службі.

Зокрема, підставами для внесення закладу вищої освіти до плану перевірок можуть бути суттєве зменшення кількості здобувачів вищої освіти впродовж трьох навчальних років, відсутність ознак надання закладом освітніх послуг, ігнорування закладом вимог законодавства щодо оприлюднення необхідної інформації про свою діяльність на офіційному вебсайті, а також системні порушення, встановлені у ході попередніх перевірок тощо.

«Формування та оприлюднення відкритих рейтингів закладів вищої освіти за ступенями ризику дає змогу ЗВО звернути увагу на фактори, які збільшують ризик при провадженні освітньої діяльності, провести «роботу над помилками» та уникнути в подальшому як зростання кількості балів за критеріями, так і оперативно усунути частину порушень, які могли би бути встановлені під час перевірок», - наголошують у Державній службі якості освіти.

Загалом, Держслужбою оцінені 307 закладів вищої освіти України. З яких 74 (24%) віднесено до високого ступеня ризику, 213 (69%) – середнього, 20 (7%) – незначного ступеня ризику. Зазначений перелік використовуватиметься для визначення періодичності здійснення у 2021 році планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти України.

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
за ступенями ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти

НАЗВА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВСЬОГО БАЛІВ СТУПІНЬ РИЗИКУ 1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 70,0 ВИСОКИЙ 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ" 65,0 ВИСОКИЙ 3. УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 65,0 ВИСОКИЙ 4. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ" 65,0 ВИСОКИЙ 5. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ" (У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) 65,0 ВИСОКИЙ 6. МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 65,0 ВИСОКИЙ 7. ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 65,0 ВИСОКИЙ 8. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКОСТІ" 65,0 ВИСОКИЙ 9. ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 60,0 ВИСОКИЙ 10. ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 60,0 ВИСОКИЙ 11. ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 60,0 ВИСОКИЙ 12. ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 60,0 ВИСОКИЙ 13. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 60,0 ВИСОКИЙ 14. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА" 60,0 ВИСОКИЙ 15. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.В. ДОКУЧАЄВА 60,0 ВИСОКИЙ 16. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "АКАДЕМІЯ КІНО ТА НОВИХ МЕДІА" 60,0 ВИСОКИЙ 17. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 60,0 ВИСОКИЙ 18. УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 60,0 ВИСОКИЙ 19. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ" 55,0 ВИСОКИЙ 20. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 55,0 ВИСОКИЙ 21. ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 55,0 ВИСОКИЙ 22. ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 55,0 ВИСОКИЙ 23. ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО 55,0 ВИСОКИЙ 24. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ" 55,0 ВИСОКИЙ 25. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА" 55,0 ВИСОКИЙ 26. ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 50,0 ВИСОКИЙ 27. ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 50,0 ВИСОКИЙ 28. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 50,0 ВИСОКИЙ 29. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 50,0 ВИСОКИЙ 30. МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 50,0 ВИСОКИЙ 31. ЗАКАРПАТСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ 50,0 ВИСОКИЙ 32. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ ІМЕНІ МИХАЙЛА БОЙЧУКА 50,0 ВИСОКИЙ 33. НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ 50,0 ВИСОКИЙ 34. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ" 50,0 ВИСОКИЙ 35. БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 50,0 ВИСОКИЙ 36. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 50,0 ВИСОКИЙ 37. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ" 50,0 ВИСОКИЙ 38. ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 50,0 ВИСОКИЙ 39. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ ІМЕНІ І.К. КАРПЕНКА-КАРОГО 50,0 ВИСОКИЙ 40. КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 50,0 ВИСОКИЙ 41. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. М. ГЛІНКИ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 50,0 ВИСОКИЙ 42. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ КОНСТРУЮВАННЯ ОДЯГУ І ПІДПРИЄМНИЦТВА" 50,0 ВИСОКИЙ 43. КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 50,0 ВИСОКИЙ 44. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 50,0 ВИСОКИЙ 45. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ПОДАТКОВИЙ ІНСТИТУТ" 50,0 ВИСОКИЙ 46. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ШАГ"" 50,0 ВИСОКИЙ 47. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ" 50,0 ВИСОКИЙ 48. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ" 45,0 ВИСОКИЙ 49. НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
М. Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" 45,0 ВИСОКИЙ 50. РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 45,0 ВИСОКИЙ 51. НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 45,0 ВИСОКИЙ 52. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА 45,0 ВИСОКИЙ 53. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 45,0 ВИСОКИЙ 54. ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 45,0 ВИСОКИЙ 55. ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 45,0 ВИСОКИЙ 56. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 45,0 ВИСОКИЙ 57. МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 45,0 ВИСОКИЙ 58. НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО 45,0 ВИСОКИЙ 59. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 45,0 ВИСОКИЙ 60. КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 45,0 ВИСОКИЙ 61. ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 45,0 ВИСОКИЙ 62. ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 45,0 ВИСОКИЙ 63. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 45,0 ВИСОКИЙ 64. ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 45,0 ВИСОКИЙ 65. ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО 45,0 ВИСОКИЙ 66. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 45,0 ВИСОКИЙ 67. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "КАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА" 45,0 ВИСОКИЙ 68. НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 45,0 ВИСОКИЙ 69. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ" 45,0 ВИСОКИЙ 70. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГАЛИЦЬКА АКАДЕМІЯ" 45,0 ВИСОКИЙ 71. КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 45,0 ВИСОКИЙ 72. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА" 45,0 ВИСОКИЙ 73. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ОДЕСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 45,0 ВИСОКИЙ 74. ПРИВАТНА УСТАНОВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "БЕЙТ-ХАНА" 45,0 ВИСОКИЙ 75. МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 40,0 СЕРЕДНІЙ 76. ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 40,0 СЕРЕДНІЙ 77. УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 40,0 СЕРЕДНІЙ 78. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 40,0 СЕРЕДНІЙ 79. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 40,0 СЕРЕДНІЙ 80. ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 40,0 СЕРЕДНІЙ 81. ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ 40,0 СЕРЕДНІЙ 82. ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 40,0 СЕРЕДНІЙ 83. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 84. ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 40,0 СЕРЕДНІЙ 85. ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 40,0 СЕРЕДНІЙ 86. ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 40,0 СЕРЕДНІЙ 87. ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ІМ. О.С. ПОПОВА 40,0 СЕРЕДНІЙ 88. ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 40,0 СЕРЕДНІЙ 89. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 40,0 СЕРЕДНІЙ 90. ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 40,0 СЕРЕДНІЙ 91. ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА" 40,0 СЕРЕДНІЙ 92. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 93. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 94. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 95. ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 40,0 СЕРЕДНІЙ 96. УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 40,0 СЕРЕДНІЙ 97. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 40,0 СЕРЕДНІЙ 98. ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 40,0 СЕРЕДНІЙ 99. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА 40,0 СЕРЕДНІЙ 100. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 101. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" 40,0 СЕРЕДНІЙ 102. КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 40,0 СЕРЕДНІЙ 103. МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ "КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 104. ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ІМЕНІ Р.Г. ХЕНОХА "КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 105. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 106. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 107. ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ 40,0 СЕРЕДНІЙ 108. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО - ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 109. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 40,0 СЕРЕДНІЙ 110. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 40,0 СЕРЕДНІЙ 111. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 40,0 СЕРЕДНІЙ 112. ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ 40,0 СЕРЕДНІЙ 113. ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА" 40,0 СЕРЕДНІЙ 114. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 115. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 40,0 СЕРЕДНІЙ 116. ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (М. ОДЕСА) 40,0 СЕРЕДНІЙ 117. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА" 40,0 СЕРЕДНІЙ 118. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 40,0 СЕРЕДНІЙ 119. НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 40,0 СЕРЕДНІЙ 120. ВОЛИНСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 40,0 СЕРЕДНІЙ 121. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 122. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ОДЕСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ШАГ"" 40,0 СЕРЕДНІЙ 123. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я" 40,0 СЕРЕДНІЙ 124. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 40,0 СЕРЕДНІЙ 125. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 35,0 СЕРЕДНІЙ 126. СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА 35,0 СЕРЕДНІЙ 127. СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 35,0 СЕРЕДНІЙ 128. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 35,0 СЕРЕДНІЙ 129. ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 35,0 СЕРЕДНІЙ 130. ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 35,0 СЕРЕДНІЙ 131. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА" 35,0 СЕРЕДНІЙ 132. УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ 35,0 СЕРЕДНІЙ 133. ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 35,0 СЕРЕДНІЙ 134. ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 35,0 СЕРЕДНІЙ 135. ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА 35,0 СЕРЕДНІЙ 136. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 35,0 СЕРЕДНІЙ 137. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХАРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 138. ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ 35,0 СЕРЕДНІЙ 139. МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 35,0 СЕРЕДНІЙ 140. ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 35,0 СЕРЕДНІЙ 141. ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ 35,0 СЕРЕДНІЙ 142. ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 35,0 СЕРЕДНІЙ 143. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 35,0 СЕРЕДНІЙ 144. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 145. ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 35,0 СЕРЕДНІЙ 146. ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 35,0 СЕРЕДНІЙ 147. ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 35,0 СЕРЕДНІЙ 148. НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 35,0 СЕРЕДНІЙ 149. ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 35,0 СЕРЕДНІЙ 150. ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 35,0 СЕРЕДНІЙ 151. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА 35,0 СЕРЕДНІЙ 152. УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 35,0 СЕРЕДНІЙ 153. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 154. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 35,0 СЕРЕДНІЙ 155. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 35,0 СЕРЕДНІЙ 156. СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 35,0 СЕРЕДНІЙ 157. ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ М.В.ЛИСЕНКА 35,0 СЕРЕДНІЙ 158. ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 35,0 СЕРЕДНІЙ 159. НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 35,0 СЕРЕДНІЙ 160. ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 35,0 СЕРЕДНІЙ 161. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 162. ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ РОБЕРТА ЕЛЬВОРТІ 35,0 СЕРЕДНІЙ 163. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА" 35,0 СЕРЕДНІЙ 164. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 35,0 СЕРЕДНІЙ 165. УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 35,0 СЕРЕДНІЙ 166. УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 35,0 СЕРЕДНІЙ 167. ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 35,0 СЕРЕДНІЙ 168. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 35,0 СЕРЕДНІЙ 169. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 170. КИЇВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ПРАВА 35,0 СЕРЕДНІЙ 171. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 172. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО" 35,0 СЕРЕДНІЙ 173. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 35,0 СЕРЕДНІЙ 174. ЧЕРКАСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 35,0 СЕРЕДНІЙ 175. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 176. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРОПИВНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 177. ВОЄННО-ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ ЄВГЕНІЯ БЕРЕЗНЯКА 35,0 СЕРЕДНІЙ 178. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ІТ СТЕП УНІВЕРСИТЕТ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 179. ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 35,0 СЕРЕДНІЙ 180. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "ІНСТИТУТ "ХАРКІВСЬКА ШКОЛА АРХІТЕКТУРИ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 181. РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВИЩИЙ ДУХОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТАВРІЙСЬКИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 182. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ХАРКІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ШАГ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 183. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА АКАДЕМІЯ ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО" 35,0 СЕРЕДНІЙ 184. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 35,0 СЕРЕДНІЙ 185. ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 30,0 СЕРЕДНІЙ 186. КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 30,0 СЕРЕДНІЙ 187. ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 30,0 СЕРЕДНІЙ 188. АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 30,0 СЕРЕДНІЙ 189. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 30,0 СЕРЕДНІЙ 190. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА" 30,0 СЕРЕДНІЙ 191. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ КОНТР-АДМІРАЛА ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА УШАКОВА" 30,0 СЕРЕДНІЙ 192. ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. І. ПИРОГОВА 30,0 СЕРЕДНІЙ 193. СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 30,0 СЕРЕДНІЙ 194. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 30,0 СЕРЕДНІЙ 195. ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ 30,0 СЕРЕДНІЙ 196. АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ 30,0 СЕРЕДНІЙ 197. ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 30,0 СЕРЕДНІЙ 198. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 30,0 СЕРЕДНІЙ 199. ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ 30,0 СЕРЕДНІЙ 200. ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 30,0 СЕРЕДНІЙ 201. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 30,0 СЕРЕДНІЙ 202. ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С. З. ҐЖИЦЬКОГО 30,0 СЕРЕДНІЙ 203. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 30,0 СЕРЕДНІЙ 204. СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 30,0 СЕРЕДНІЙ 205. ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 30,0 СЕРЕДНІЙ 206. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 30,0 СЕРЕДНІЙ 207. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА" 30,0 СЕРЕДНІЙ 208. ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ 30,0 СЕРЕДНІЙ 209. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 210. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 211. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 212. ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ 30,0 СЕРЕДНІЙ 213. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 30,0 СЕРЕДНІЙ 214. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 30,0 СЕРЕДНІЙ 215. ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ 30,0 СЕРЕДНІЙ 216. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 217. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 30,0 СЕРЕДНІЙ 218. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА "КРОК" 30,0 СЕРЕДНІЙ 219. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 220. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА" 30,0 СЕРЕДНІЙ 221. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 222. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОКАХОВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 223. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВОЛИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ" ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 30,0 СЕРЕДНІЙ 224. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА" 30,0 СЕРЕДНІЙ 225. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 30,0 СЕРЕДНІЙ 226. ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 30,0 СЕРЕДНІЙ 227. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 228. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 229. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 230. ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 231. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 30,0 СЕРЕДНІЙ 232. ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 233. ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 234. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 235. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 236. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 30,0 СЕРЕДНІЙ 237. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 25,0 СЕРЕДНІЙ 238. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 25,0 СЕРЕДНІЙ 239. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 25,0 СЕРЕДНІЙ 240. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 25,0 СЕРЕДНІЙ 241. ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 25,0 СЕРЕДНІЙ 242. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ІНСТИТУТ "УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОНКОРДІЯ" 25,0 СЕРЕДНІЙ 243. ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА 25,0 СЕРЕДНІЙ 244. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 25,0 СЕРЕДНІЙ 245. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 25,0 СЕРЕДНІЙ 246. ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 25,0 СЕРЕДНІЙ 247. УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 25,0 СЕРЕДНІЙ 248. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 25,0 СЕРЕДНІЙ 249. ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 25,0 СЕРЕДНІЙ 250. КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 25,0 СЕРЕДНІЙ 251. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ 25,0 СЕРЕДНІЙ 252. ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 25,0 СЕРЕДНІЙ 253. ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 25,0 СЕРЕДНІЙ 254. ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА" 25,0 СЕРЕДНІЙ 255. ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО» 25,0 СЕРЕДНІЙ 256. ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 25,0 СЕРЕДНІЙ 257. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 25,0 СЕРЕДНІЙ 258. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 25,0 СЕРЕДНІЙ 259. ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 25,0 СЕРЕДНІЙ 260. ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 25,0 СЕРЕДНІЙ 261. НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 25,0 СЕРЕДНІЙ 262. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 25,0 СЕРЕДНІЙ 263. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ" 25,0 СЕРЕДНІЙ 264. ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО 25,0 СЕРЕДНІЙ 265. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МИКОЛАЇВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 25,0 СЕРЕДНІЙ 266. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 25,0 СЕРЕДНІЙ 267. ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 25,0 СЕРЕДНІЙ 268. ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 25,0 СЕРЕДНІЙ 269. ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 25,0 СЕРЕДНІЙ 270. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 25,0 СЕРЕДНІЙ 271. ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО 25,0 СЕРЕДНІЙ 272. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 25,0 СЕРЕДНІЙ 273. ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 25,0 СЕРЕДНІЙ 274. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 25,0 СЕРЕДНІЙ 275. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 25,0 СЕРЕДНІЙ 276. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 25,0 СЕРЕДНІЙ 277. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАДИЦІЙНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ" 25,0 СЕРЕДНІЙ 278. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ" 25,0 СЕРЕДНІЙ 279. КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. Р.М. ГЛІЄРА 25,0 СЕРЕДНІЙ 280. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 25,0 СЕРЕДНІЙ 281. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ (МІМ-КИЇВ)" 25,0 СЕРЕДНІЙ 282. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 25,0 СЕРЕДНІЙ 283. КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ 25,0 СЕРЕДНІЙ 284. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІНСТИТУТ ДИЗАЙНУ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ (У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) 25,0 СЕРЕДНІЙ 285. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО" 25,0 СЕРЕДНІЙ 286. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 25,0 СЕРЕДНІЙ 287. КИЇВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ 25,0 СЕРЕДНІЙ 288. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ" 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 289. ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ IМЕНI I.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 290. КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 291. ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 292. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 293. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 294. МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 295. ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 296. ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 297. ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ А.В. НЕЖДАНОВОЇ 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 298. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 299. ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 300. ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 301. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 302. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 303. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 304. МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ" 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 305. УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 306. ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С. П. КОРОЛЬОВА 20,0 НЕЗНАЧНИЙ 307. ПРИВАТНА УСТАНОВА "УНІВЕРСИТЕТ "КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ" 20,0 НЕЗНАЧНИЙ


ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

вузи України

Новіші інформаційні сюжети:

Школа життя

Добавлено 17 червня 2016
iak-vihovati-tvorchy-osobistst Складати і ділити числа і читати Пушкіна дитину навчать і в школі. Але всім батькам хочеться, щоб їх дитина виросла щасливою, з фантазією, з головою, повною думок і неочікуваних ідей, щоб спадкоємець став цікавим живою людиною, яка не боїться творити....
10250

У світі цікавого

Добавлено 01 грудня 2013
lubovn-pristrast-gerarda-terborha-vto Нідерландський художник 17 століття Герард Терборх (1617-1681) писав пейзажі, портрети, побутові сценки. Його славі проклали дорогу портрети учасників мирних переговорів між Голландією та Іспанією в 1646 році. Серед його жанрових робіт помітне місце займають сценки з молодими дамами і кавалерами. Це -...
12360