Середня освіта

Порядок проведення чергової та позачергової атестації педагогічних працівників закладів освіти

Хто та коли проходить атестацію? Що відбувається якщо працівник не пройшов чергову атестацію і не підтвердив існуючу категорію? Як розпочати атестаційний процес? Чи може адміністрація школи відмовити у позачерговій атестації? Чи можна підвищити категорію достроково?

Атестацію проходять усі педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування.

Також, мають атестуватися педагогічні працівники навчально-методичних (науково-методичних) установ, закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей чи закладів охорони здоров'я, культури, соціального захисту тощо.

Коли працівник проходить атестацію?

Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років. Наприклад, якщо працівник уперше прийнятий на посаду педагогічного працівника у 2019 році, адміністрація планує його чергову атестацію на п’ятий рік роботи, тобто на 2023/2024 навчальний рік. Саме тоді працівник в плановому порядку зможе підвищити свою кваліфікаційну категорію і стане не просто «спеціалістом», а «спеціалістом другої категорії».

Через 5 років після першої атестації (тобто у 2028/2029 навчальному році) працівник зможе підтвердити існуючу категорію, або підвищити свою кваліфікаційну категорію до «спеціаліста першої категорії», ще через 5 років вчитель може стати «спеціалістом вищої категорії», а приблизно після 2040-го року зможе отримати педагогічне звання «старший учитель», «старший вихователь», «вчитель-методист» або «вихователь-методист».

Варто зазначити, що багато керівників навчальних закладів дотримуються саме такого алгоритму присвоєння кваліфікаційних категорій. Також є вчителі, які при стажі понад 20, 30 або 40 років мають лише другу чи першу категорію, що, відповідно, негативно впливає на рівень заробітної плати.

Що відбувається якщо працівник не пройшов чергову атестацію і не підтвердив існуючу категорію?

Положення про атестацію педагогічних працівників не передбачає прямих наслідків відмови працівника від проходження атестації, однак зарплата працівникові має платитися за результатами атестації, а у випадку відсутності атестаційного листа чи іншого документа, що підтверджує категорію, педагогічне звання чи тарифний розряд педпрацівника, — зарплата сплачується за найнижчим розрядом (при цьому контролюючі органи дуже прискіпливо перевіряють правильність нарахування зарплат та їх обгрунтування).

Чи може працівник підвищити категорію достроково?

Так, може. Для цього необхідно пройти атестацію позачергово. Зауважимо, що випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту (мають диплом спеціаліста чи магістра), при прийомі на роботу на посади, на яких передбачена атестація на присвоєння кваліфікаційних категорій, встановлюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Пунктом 1.9. Положення про атестацію педагогічних працівників передбачено, що позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику певної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше ніж через два роки після присвоєння попередньої. Отже, працівник прийнятий на роботу з категорією «спеціаліст» має право через два роки розпочати атестаційний процес з метою присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії».

Як розпочати атестаційний процес? Чи може адміністрація школи відмовити у позачерговій атестації?

Щороку до 10 жовтня керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії списки педпрацівників, які мають пройти чергову атестацію. У цей же період можна подати заяву про проходження позачергової атестації. Керівник навчального закладу не може відмовити в проходженні позачергової атестації, оскільки це не є його компетенцією. Подана заява розглядається атестаційною комісією, яка і ухвалює рішення про проходження працівником атестації у поточному навчальному році. Для того, щоб атестаційна комісія присвоїла педагогові другу категорію, вчитель повинен відповідати займаній посаді (мати відповідну освіту та пройти курси підвищення кваліфікації, диплом про здобуття вищої освіти також прирівнюється до документа про підвищення кваліфікації упродовж 5 років від дня видачі) та відповідати вимогам, які висуваються у пункті 4.4 Положення про атестацію.

Якщо працівник відповідає вказаним вимогам, то атестаційна комісія приймає рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», якщо не відповідає зазначеним вимогам – то рішення атестаційної комісії буде: «підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Наступна позачергова атестація можлива через два роки від завершення попередньої. Розглянемо це на прикладі в роках: працівник був прийнятий на роботу 1 вересня 2019 року (до цього педагогічного стажу не мав), при прийомі на роботу йому встановили категорію «спеціаліст», не раніше вересня 2021 року він має право написати заяву на атестацію на другу категорію, успішна атестація завершиться у березні 2022 року, наступна (чергова) атестація буде у цього працівника у 2026/2027 навчальному році, але також працівник має право атестуватися позачергово вже на присвоєння першої категорії у 2024/2025 навчальному році, а у 2027/2028 році на вищу категорію. Таким чином, за десять років працівник може пройти шлях від початківця до педагога високої кваліфікації.

Чи можна ще швидше підвищити категорію?

Можна. Так, пунктом 4.7 Положення передбачено, що педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук атестуються без додержання послідовності в присвоєнні  кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

Також, без додержання послідовності в присвоєнні категорій та строків позачергової атестації атестуються педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться  центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням.

Це означає, що педагоги, які мають вказані здобутки, можуть атестуватися одразу на вищу категорію без дотримання послідовності присвоєння категорій та незалежно від стажу. Наприклад, на посаду вчителя курсу «Мистецтво» приймається особа, яка має почесне звання «Народний артист України». У такому випадку атестаційна комісія навчального закладу приймає рішення про відповідність вчителя займаній посаді та порушує клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Або, після закінчення ВНЗ на роботу вчителем математики був прийнятий аспірант Інституту математики НАН України. Через два роки вчитель захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. У такому випадку атестаційні комісії діють за аналогією з першим випадком.

Слід зазначити, що вища категорія не буде присвоєна педагогові, який є кандидатом наук чи має почесне звання, якщо його почесне чи наукове звання не співпадатиме зі сферою його діяльності. Наприклад, якщо кандидат економічних наук прийнятий на посаду викладача хімії, то підстав для присвоєння йому вищої категорії немає.

Який механізм підвищення кваліфікаційних категорій вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію? Чи варто всім їм проходити позачергово атестацію у 2020 році?

Новелою 2020 року стане позачергове присвоєння наступної кваліфікаційної категорії вчителям початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію.

Тим вчителям, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії» варто якнайшвидше подати заяви про позачергову атестацію до атестаційних комісій своїх навчальних закладів. Атестаційні комісії мають прийняти зазначені заяви і в установлені законодавством строки присвоїти «спеціалістам» другу категорію, «спеціалістам ІІ категорії» - першу, а спеціалістам вищої категорії можна не поспішати, їм краще скористатися сертифікатом через рік-другий, щоб підтвердити наявну вищу категорію, адже сертифікат діє 3 роки і зараз їм немає сенсу достроково підтверджувати наявні регалії.

Автор: Володимир Онацький, юрист, заступник директора з навчальної роботи.

сертифікація вчителів

Новіші інформаційні сюжети: