Освітні питання

Добавлено 22 березня 2021
magazin-eljektroniki-gdje-pokupat-vygodno В отношении покупки электроники потребители обращают внимание не только на технические характеристики, производителя и качество товара, но и на цену. Каждый находится в поисках сервиса, способного предоставить выгодные цены. В отношении покупки электроники покупатели обращают внимание на...
54

Виберіть ВНЗ

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка (ХНТУСГ)

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Загальна інформація


Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 5000 до 5500
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Місто: Харків

Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2013): 65 місце
Рейтинг університетів "Компас" (2013): 126 місце
Рейтинг університетів "Webometrics" (2014): 82 місце
Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2014): 66 місце
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Кількість студентів: 3000
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 0.93
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 2.93
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 152.71
Середній бал атестата абітурієнтів*: 167.31
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка (ХНТУСГ) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Автоматика та управління;
 • Електротехніка та електромеханіка;
 • Економіка та підприємництво;
 • Машинобудування та матеріалообробка;
 • Менеджмент і адміністрування;
 • Оброблювання деревини;
 • Техніка та енергетика аграрного виробництва;
 • Транспорт і транспортна інфраструктура;
 • Харчова промисловість.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ"

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

 • Економіка підприємства
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Облік і аудит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

 • Електротехніка та електротехнології
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА"

 • Машинобудування
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ"

 • Менеджмент
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ОБРОБЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ"

 • Деревооброблювальні технології
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ТЕХНІКА ТА ЕНЕРГЕТИКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА"

 • Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *;
 • Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА"

 • Транспортні технології (за видами транспорту)
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ"

 • Харчові технології та інженерія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Хімія або іноземна мова. *.

Докладніше про ВНЗ

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка (ХНТУСГ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

До структури Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Василенка (ХНТУСГ) входять 5 основних навчально-наукових інститутів, що здійснюють підготовку за 16 спеціальностями.

30 кафедр забезпечують навчання студентів по гуманітарних, фундаментальних, загальноiнженерних i спеціальних дисциплінах, є центрами навчальної, методичної i науково-дослідної роботи.

У Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка навчання проводиться з 16 спеціальностей на 5 факультетах денного навчання та з 12 спеціальностей на факультеті заочного навчання.

Харківський Національний технічний університет Сільського Господарства Імені Петра Василенка запрошує абітурієнтів на денне та заочне навчання.

Університет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра.

До складу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) входить 8 факультетів, на яких здійснюється підготовка спеціалістів з 13-ти спеціальностей.

Напрями підготовки бакалаврів:

 • процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва;
 • енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі;
 • електротехніка та електротехнології;
 • машинобудування;
 • транспортні технології;
 • автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
 • деревооброблювальні технології;
 • харчові технології та інженерія;
 • облік і аудит;
 • економіка підприємства;
 • менеджмент.

Спеціальності, за якими готуються фахівці рівнів спеціаліст і магістр:

Механізація сільського господарства із спеціалізаціями:

 • механізація землеробства;
 • механізація тваринництва;
 • охорона праці;
 • інженерний менеджмент;
 • державний технічний нагляд;
 • якість, стандартизація та сертифікація.

Обладнання переробних і харчових виробництв із спеціалізаціями:

 • інформаційні системи та управління якістю в переробній і харчовій галузях;
 • інженерний менеджмент переробних і харчових виробництв;
 • технічний сервіс обладнання переробних і харчових виробництв;
 • товарознавство, експертиза, якість, стандартизація та сертифікація обладнання переробних і харчових виробництв;
 • обладнання ресторанного господарства, торгівлі та побутової техніки;
 • машини, дизайн та технології пакування, промисловий інженерінг.

Технологія зберігання і переробки зерна із спеціалізаціями:

 • технологія хліба, харчоконцентратів та комбікормів;
 • технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення;
 • харчові технології багатопрофільних переробних підприємств;
 • товарознавство, експертиза, якість, стандартизація та сертифікація харчових продуктів.

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва із спеціалізаціями:

 • дилерська діяльність;
 • конструювання машин;
 • технічна інспекція;
 • технічний сервіс;
 • колісні та гусеничні транспортні засоби.

Транспортні технології (денне навчання) із спеціалізаціями:

 • організація перевезень;
 • організація та безпека руху.

Обладнання лісового комплексу із спеціалізаціями:

 • механізація лісогосподарських робіт і лісозаготівля;
 • обладнання деревооброблювальної промисловості;
 • обладнання садово-паркового господарства.

Технологія деревообробки (денне навчання) із спеціалізаціями:

 • архітектура та дизайн дерев'яного домобудування;
 • комп'ютерно-інтегровані технології меблевого виробництва.

Енергетика сільськогосподарського виробництва із спеціалізаціями:

 • автоматизовані електромеханічні системи агропромислового комплексу (АПК);
 • електропостачання АПК;
 • електрифікація та автоматизація технологічних процесів зберігання і переробки продукції в АПК.

Автоматизоване управління технологічними процесами із спеціалізаціями:

 • комп'ютерні системи керування в АПК;
 • автоматизоване проектування електрообладнання та систем керування;
 • комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва.

Енергетичний менеджмент із спеціалізаціями:

 • енергетичний менеджмент в системах електропостачання АПК;
 • енергетичний менеджмент на підприємствах АПК.

Менеджмент організацій із спеціалізаціями:

 • менеджмент малого бізнесу;
 • менеджмент банківської діяльності;
 • менеджмент підприємств АПК.

Економіка підприємства із спеціалізаціями:

 • економіка аграрних підприємств;
 • економіка підприємств малого бізнесу;
 • економіка переробних та техсервісних підприємств.
 • облік і аудит.

До Харківського національного технічного університету сільського господарства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс вступники подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури і з математики або фізики з оцінками не нижче 124 балів.

У Харківському національному технічному університеті сільського господарства особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки, зараховуються на навчання за скороченим терміном за результатами фахових вступних випробувань в університеті.

Студенти забезпечені місцями в добре облаштованих гуртожитках. На березі Азовського моря функціонує спортивно-оздоровчий табір. Університет має футбольну та регбійну команди, колектив художньої самодіяльності.

Щорічно понад 500 студентів проходять стажування, виробничу та спеціальні практики в США, Великобританії, Франції Німеччині, Данії, Голландії, Австрії, Швейцарії та інших країнах.

Коментарі (0)

Залишити коментар

Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати.

Освітні питання

Добавлено 22 березня 2021
magazin-eljektroniki-gdje-pokupat-vygodno В отношении покупки электроники потребители обращают внимание не только на технические характеристики, производителя и качество товара, но и на цену. Каждый находится в поисках сервиса, способного предоставить выгодные цены. В отношении покупки электроники покупатели обращают внимание на...
54