Рекомендуємо:Освітні питання

Добавлено 12 листопада 2018
katar-plany-nadavat З 2019 року Катар планує надати стипендії для навчання українців на магістерських та PhD програмах Катар розглядає можливості підтримки реформи освіти в Україні, а також планує надавати стипендії українським студентам для навчання на магістерських та PhD програмах у З 2019 року...
309

Виберіть ВНЗ

Таврійський державний агротехнологічний університет (ТДАТУ)

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Загальна інформація


Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: ІІІ-IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 4750 до 5800
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Місто: Мелітополь

Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2013): 70 місце
Рейтинг університетів "Компас" (2013): 123 місце
Рейтинг університетів "Webometrics" (2014): 178 місце
Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2014): 70 місце
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Кількість студентів: 7000
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 0.85
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 3.04
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 154.19
Середній бал атестата абітурієнтів*: 164.54
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року

Таврійський державний агротехнологічний університет (ТДАТУ) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Інформатика та обчислювальна техніка;
 • Економіка та підприємництво;
 • Машинобудування та матеріалообробка;
 • Природничі науки;
 • Сільське господарство і лісництво;
 • Техніка та енергетика аграрного виробництва;
 • Цивільна безпека.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

 • Економіка підприємства
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Маркетинг
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Облік і аудит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Фінанси і кредит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА"

 • Комп’ютерні науки
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА"

 • Машинобудування
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРИРОДНИЧІ НАУКИ"

 • Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Хімія або географія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІСНИЦТВО"

 • Агрономія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Математика або хімія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ТЕХНІКА ТА ЕНЕРГЕТИКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА"

 • Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *;
 • Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА"

 • Охорона праці
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *.

Докладніше про ВНЗ

Таврійський державний агротехнологічний університет (ТДАТУ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Таврійський державний агротехнологічний університет – один з провідних навчальних закладів південно-східного регіону України.

До складу Таврійського державного агротехнологічного університету входять:

 • 6 коледжів – Мелітопольський, Новокаховський, Бердянський, Василівський, Ногайський, Запорізький;
 • 6 інститутів – НДІ механізації землеробства півдня України, НДІ агротехнологій і екології, НДІ соціально-економічного розвитку півдня України, ННІ економіки та бізнесу, ННІ заочної та дистанційної освіти, Інститут післядипломної освіти і дорадництва.

Сьогодні в університетському центрі Таврійського державного агротехнологічного університету навчається понад 12 тисяч студентів.

Організація навчального процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті

Навчальний процес в університеті організовано відповідно до сучасних вимог АПК країни. На 5 факультетах, де навчаються майже 7 тисяч студентів, впроваджені новітні інноваційні технології, використовується найсучасніша комп'ютерна техніка, приділяється велика увага практичній підготовці студентів.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за напрямами:

 • процеси, машини та обладнання АПВ;
 • енергетика та електротехнічні системи в АПК;
 • економіка підприємства;
 • облік і аудит;
 • фінанси і кредит;
 • маркетинг;
 • машинобудування;
 • комп'ютерні науки;
 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • агрономія.

В Таврійському державному агротехнологічному університеті сформувався високопрофесійний педагогічний колектив. Сучасний рівень освіти на 33 кафедрах університету забезпечують відомі в аграрній галузі вчені, досвідчені педагоги, серед яких понад 40 докторів наук, професорів, більш ніж 250 кандидатів наук, доцентів. Діяльність 20 професорських наукових шкіл значно покращує якість підготовки фахівців.

Підготовка наукових кадрів проводиться в аспірантурі й докторантурі університету, де нині за 3 напрямками та 7 спеціальностями навчаються біля 20 докторантів, понад 100 аспірантів і здобувачів. За безпосередньою участю провідних вчених в університеті плідно працюють 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

За 5 останніх років понад 200 викладачів університету та молодих вчених пройшли навчання та стажування в більш як 10 країнах світу.

Прийом до Таврійського державного агротехнологічного університету

До Таврійського державного агротехнологічного університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до університету здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначаються стандартами вищої освіти та відповідними навчальними планами.

До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами бакалаврів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Університет має право зараховувати на конкурсній основі на перший курс осіб, які здобули вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зокрема для продовження навчання із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на відповідний напрям підготовки.

Коментарі (0)

Залишити коментар

Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати.

Рекомендуємо:Освітні питання

Добавлено 12 листопада 2018
katar-plany-nadavat З 2019 року Катар планує надати стипендії для навчання українців на магістерських та PhD програмах Катар розглядає можливості підтримки реформи освіти в Україні, а також планує надавати стипендії українським студентам для навчання на магістерських та PhD програмах у З 2019 року...
309