Освітні питання

Добавлено 18 квітня 2020
top-voprosov-pri-postuplenii-v-magistraturu Ты, наверняка, не раз слышал о ценности магистерского диплома, полученного за рубежом? И уже, конечно, решил что пора и самому стать счастливым его обладателем! Но, дальше следует не совсем приятный этап – стадия вопросов! Ты думаешь, как мне начать? Куда отправиться учиться? А если я не...
260

Виберіть ВНЗ

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Загальна інформація


Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): 17000
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр
Місто: Харків

Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2013): 12 місце
Рейтинг університетів "Компас" (2013): 12 місце
Рейтинг університетів "Webometrics" (2014): 131 місце
Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2014): 18 місце
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Кількість студентів: 20000
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 0.87
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 1.95
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 164.5
Середній бал атестата абітурієнтів*: 178.53
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Право.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРАВО"

 • Правознавство
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Математика або іноземна мова. *.

Докладніше про ВНЗ

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого – самоврядний (автономний) державний вищий юридичний навчальний заклад IV рівня акредитації.

Національна юридична академія України має значний науково-педагогічний потенціал. Викладання, науково-дослідницьку та виховну роботу забезпечує 31 кафедра, де працюють понад 700 викладачів. Серед них 86 докторів наук, професорів, понад 504 кандидати наук, доценти; 1 академік Національної академії наук України; 11 академіків Академії правових наук України; 17 членів-кореспондентів Академії правових наук України; 7 заслужених професорів – старійшин Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого; 11 лауреатів Державної премії; 1 лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка.

Нині в Національній юридичній академії України навчаються близько 20 тис. студентів. Навчальними структурними підрозділами є:

 • Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України,
 • Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ,
 • Інститут підвищення кваліфікації,
 • 8 факультетів денної форми навчання,
 • 2 факультети заочної форми навчання,
 • вечірній факультет,
 • відокремлені структурні підрозділи: Кримський юридичний інститут (м. Сімферополь), Полтавський факультет.

На перший курс Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, на конкурсній основі.

За кошти державного бюджету мають право на безоплатну освіту громадяни України, що здобувають вищу освіту за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем вперше, а також ті, що за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові або посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії.

Прийом до академії проводиться з напряму підготовки "Право", спеціальність "Правознавство", за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста (заочна та вечірня форми навчання), магістра (денна форма навчання) та здійснюється за конкурсом.

Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст створюються атестаційні комісії.

Фінансування підготовки фахівців у академії здійснюється:

 • за рахунок видатків Державного бюджету України;
 • за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
 • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Національна юридична академія України здійснює фахову підготовку за денною, вечірньою та заочною формами навчання.

За денною формою навчання підготовка здійснюється в:

 • Інституті підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України,
 • Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури України,
 • на слідчо-криміналістичному факультеті Міністерства внутрішніх справ,
 • факультеті підготовки кадрів для органів юстиції,
 • військово-юридичному факультеті,
 • господарсько-правовому факультеті,
 • факультеті підготовки юристів для Міністерства закордонних справ,
 • факультеті підготовки кадрів для Державного департаменту з питань виконання покарань,
 • факультеті підготовки кадрів для системи Пенсійного фонду за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та магістра,
 • у відокремлених структурних підрозділах - Кримському юридичному інституті, Полтавському факультеті - за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Особи, які вступають на перший курс до Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України, Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України, на слідчо-криміналістичний факультет МВС, факультет підготовки кадрів для органів юстиції, факультет підготовки кадрів для Державного департаменту з питань виконання покарань, військово-юридичний факультет на місця держаного бюджету, проходять професійний відбір відповідно в управліннях Служби безпеки областей, у прокуратурах областей, головних управліннях Міністерства внутрішніх справ областей, управліннях Міністерства юстиції областей, Державному департаменті України з питань виконання покарань, Міністерстві оборони України (військових комісаріатах), Головному управлінні військової прокуратури Генеральної прокуратури України, Міністерстві надзвичайних ситуацій України, Державній прикордонній службі України з урахуванням специфіки майбутньої роботи, вимог чинного законодавства та потреб вказаних органів, у підготовці юридичних кадрів. Оформлення документів та підготовка справ абітурієнтів здійснюється цими органами.

Особи, які поступають на господарсько-правовий факультет, факультет підготовки кадрів для системи Пенсійного фонду, у Кримський юридичний інститут та Полтавський факультет, подають документи на загальних засадах.

За вечірньою формою навчання підготовка здійснюється на вечірньому факультеті.

За заочною формою навчання підготовка здійснюється на заочних факультетах № 1 та № 2 (за контрактом), а також у Кримському юридичному інституті (м. Сімферополь) та на Полтавському факультеті академії.

В Сімферопольському юридичному технікумі Кримського юридичного інституту здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання.

Національна юридична академія України здійснює підготовку магістрів на факультеті підготовки професійних суддів за денною формою навчання за рахунок державного бюджету та за контрактом з відшкодуванням витрат на навчання фізичними або юридичними особами.

За рахунок коштів державного бюджету на факультет підготовки професійних суддів приймаються громадяни України віком не менше 25 років, що мають вищу освіту з спеціальності "Правознавство" за кваліфікаційним рівнем спеціаліста та стаж роботи за юридичними спеціальностями не менше 2 років.

Особи, які вступають на факультет підготовки професійних суддів на навчання за рахунок державного бюджету, повинні також надати направлення відповідних територіальних управлінь державних судових адміністрацій.

Особи, які вступають на факультет підготовки професійних суддів, складають комплексне фахове вступне випробування у письмовій формі за тестовими технологіями із судоустрою, кримінального та цивільного процесів.

В Національній юридичній академії України проводиться науково-дослідницька робота з фундаментальних та прикладних проблем правознавства, розробляються 12 цільових комплексних програм із п’яти наукових напрямків, сформувалися наукові школи, відомі в Україні та за її межами.

У 2007 р. Національна юридична академія України в Національному рейтингу вищих навчальних закладів "Топ-200 Україна" посіла п’яте місце серед вузів України, а у групі "юридичні" – перше. За рейтингом журналу "Кореспондент" з урахуванням висновків Міністерства освіти і науки України і Конфедерації роботодавців України за критеріями вступного конкурсу (популярності) і затребуваності випускників на ринку праці Академію визнано кращим правовим вищим навчальним закладом.

Міжнародне співробітництво Національної юридичної академії України

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого має розширені міжнародні зв’язки. Налагоджено співпрацю й укладено договори з навчальними закладами Великої Британії, В’єтнаму, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Узбекистану, Франції та інших країн. Академія є учасником спільних європейських проектів у рамках програми Темпус-Тасіс та багатьох інших міжнародних проектів.

Коментарі (0)

Залишити коментар

Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати.

Освітні питання

Добавлено 18 квітня 2020
top-voprosov-pri-postuplenii-v-magistraturu Ты, наверняка, не раз слышал о ценности магистерского диплома, полученного за рубежом? И уже, конечно, решил что пора и самому стать счастливым его обладателем! Но, дальше следует не совсем приятный этап – стадия вопросов! Ты думаешь, как мне начать? Куда отправиться учиться? А если я не...
260