Реклама

Освітні питання

Добавлено 07 березня 2017
erazmys-mi-poria У вищий освіті панує імітація: студенти ніби вчаться, студентів нібито вчать, і незадоволені обидві сторони Що не так зі студентам, викладачами, системою… Розумні люди не повинні гаяти стільки часу на те, що в них викликає відразу, розчарування і ледве не депресію. Чи варто У...
624


Виберіть ВНЗ

Макіївський економіко-гуманітарний інститут (МЕГІ)

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Загальна інформація


Тип навчального закладу: Інститут
Форма власності: приватна
Рівень акредитації: III
Вартість навчання на рік (грн.): від 4200 до 8250 (може змінюватися)
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Місто: Макіївка

Рейтинг університетів "Компас" (2013): 231 місце
Рейтинг університетів "Webometrics" (2014): 238 місце
Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2014): 194 місце
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Кількість студентів: 3000
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 0.83
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : -
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 150.99
Середній бал атестата абітурієнтів*: 143.25
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року

Макіївський економіко-гуманітарний інститут (МЕГІ) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Гуманітарні науки;
 • Економіка та підприємництво;
 • Право;
 • Соціально-політичні науки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ГУМАНІТАРНІ НАУКИ"

 • Філологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Російська мова або іноземна мова. 3. Історія України або світова література. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

 • Економіка підприємства
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Облік і аудит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Фінанси і кредит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРАВО"

 • Правоохоронна діяльність
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Творчий конкурс. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ"

 • Психологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Історія України або іноземна мова. *;
 • Соціологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Математика або іноземна мова. *.

Докладніше про ВНЗ

Макіївський економіко-гуманітарний інститут (МЕГІ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Макіївський економіко-гуманітарний інститут (МЕГІ) засновано 1992 року.

Сьогодні Макіївський економіко-гуманітарний інститут – вищий навчальний заклад III рівня акредитації, який здійснює фахову підготовку за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста та магістра. Контингент студентів інституту становить понад 3000 осіб.

Рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України МЕГІ здійснює підготовку фахівців з 7 напрямів:

 • "Економіка підприємства",
 • "Фінанси та кредит",
 • "Облік і аудит",
 • "Правознавство",
 • "Психологія",
 • "Соціологія",
 • "Філологія".

З 7 напрямів, з яких проводиться фахова підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" і "спеціаліст", 4 (8.050107 – Економіка підприємства, 8.050104 – Фінанси, 8.050106 – Облік і аудит, 8.040101 – Психологія) акредитовано за IV рівнем.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут має розвинуту інфраструктуру підрозділів (навчальних, наукових, позааудиторної та виховної роботи тощо), що дозволяє на високому рівні надавати освітні послуги у сфері вищої освіти студентам м. Макіївки та інших міст і селищ Донецького регіону.

У структурі Макіївського економіко-гуманітарного інституту:

 • 3 факультети: економічний, права та психології, гуманітарний;
 • 15 кафедр;
 • аспірантура;
 • лабораторія педагогічних технологій;
 • лабораторія експериментальної психології;
 • науково-інформаційний центр;
 • консалтінговий центр;
 • юридична клініка;
 • центр психологічного консультування.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут є одним з провідних вищих навчальних закладів у регіоні щодо впровадження та удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу, реалізації принципів Болонської декларації.

Значна увага в Макіївському економіко-гуманітарному інституті приділяється вихованню студентської молоді, при цьому пріоритетним завданням визначено розвиток студентського самоврядування.

В Макіївському економіко-гуманітарному інституті діє профспілкова організація студентів, а лідери студентської молоді представлені у вченій раді інституту.

Високий рівень навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи забезпечується високопрофесійним професорсько-викладацьким складом інституту. Загалом у Макіївському економіко-гуманітарному інституті в навчальному процесі беруть участь 159 викладачів, у тому числі 23 (14,5%) – доктори наук, професори, 90 (56,6%) – кандидати наук, доценти.

Науково-дослідна робота Макіївського економіко-гуманітарного інституту

Важливою складовою освітньої діяльності інституту є науково-дослідна робота, на якій базується система навчального процесу. Щорічно професорсько-викладацьким складом інституту видається у середньому по 15 монографій, підручників і навчальних посібників, публікується понад 300 статей, представляється біля 250 доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, кожний десятий студент має наукові праці. За останні 5 років захищено 2 докторські та 32 кандидатські дисертації. На цей час в аспірантурі навчається 20 аспірантів і 28 здобувачів. Інститут видає збірник наукових праць "Вісник МЕГІ".

Матеріально-технічну базу Макіївського економіко-гуманітарного інституту

Інститут постійно розвивається, розширюючи свою матеріально-технічну базу, яку складають три учбові корпуси загальною площею 14470,2 кв. м. Крім навчальних аудиторій в них розміщені наукова бібліотека з читальними залами в кожному учбовому корпусі, електронною базою даних, інформаційно-бібліографічним відділом, комп'ютерні класи з безкоштовним для студентів правом виходу в мережу Інтернет, два спортивних зали, приміщення громадського харчування на 150 місць, пункт медичної допомоги. До того ж МЕГІ має студентський гуртожиток на 240 ліжкомісць.

Міжнародне співробітництво Макіївського економіко-гуманітарного інституту

Макіївський економіко-гуманітарний інститут докладає чимало зусиль щодо розвитку міжнародного співробітництва, долучаючись таким чином до процесів освітньої та наукової євроінтеграції.

Інститут має офіційні угоди про співробітництво у сфері освіти і науки з вищими навчальними закладами та науковими установами Німеччини, Польщі, Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут бере участь у 4 міжнародних програмах і проектах, 8 науково-педагогічних працівників інституту є почесними членами і професорами зарубіжних наукових установ і вищих навчальних закладів.

Коментарі (0)

Залишити коментар

Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати.Реклама

Освітні питання

Добавлено 07 березня 2017
erazmys-mi-poria У вищий освіті панує імітація: студенти ніби вчаться, студентів нібито вчать, і незадоволені обидві сторони Що не так зі студентам, викладачами, системою… Розумні люди не повинні гаяти стільки часу на те, що в них викликає відразу, розчарування і ледве не депресію. Чи варто У...
624


Реклама GOOGLE