Освітні питання

Добавлено 18 квітня 2020
top-voprosov-pri-postuplenii-v-magistraturu Ты, наверняка, не раз слышал о ценности магистерского диплома, полученного за рубежом? И уже, конечно, решил что пора и самому стать счастливым его обладателем! Но, дальше следует не совсем приятный этап – стадия вопросов! Ты думаешь, как мне начать? Куда отправиться учиться? А если я не...
754

Виберіть ВНЗ

Київський інститут бізнесу та технологій (КІБІТ)

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Загальна інформація


Тип навчального закладу: Інститут
Форма власності: приватна
Рівень акредитації: ІІІ-IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 6 400 до 11 200
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Місто: Київ
Рейтинг університетів "Компас" (2013): 212 місце

Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Кількість студентів: н.д.
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 0.33
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : -
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 150.33
Середній бал атестата абітурієнтів*: 161.8
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року

Київський інститут бізнесу та технологій (КІБІТ) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Економіка та підприємництво;
 • Менеджмент і адміністрування;
 • Соціально-політичні науки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

 • Облік і аудит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Фінанси і кредит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ"

 • Менеджмент
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ"

 • Психологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Історія України або іноземна мова. *.

Докладніше про ВНЗ

Київський інститут бізнесу та технологій (КІБІТ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Орієнтація на глибоке вивчення найсучасніших досягнень науково-технічного прогресу і впровадження розроблених на їх основі технологій, насамперед інформаційних, у найрізноманітніші галузі виробничої і комерційної діяльності – риса, що вигідно виділяє Київський інститут бізнесу та технологій від абсолютної більшості недержавних вищих навчальних закладів м. Києва та України.

Місія Київського інституту бізнесу і технологій (КІБІТ)

Місія Київського інституту бізнесу та технологій полягає у забезпеченні якісної, доступної, сучасної освіти, яка трансформована крізь наші знання та досвід, крізь розвиток наукових та освітніх технологій у підготовку фахівців нової формації, що здатні практично реалізувати отримані знання в сфері управління та фінансових послуг, у підприємницькій діяльності, на виробництві.

Київський інститут бізнесу та технологій слугує всебічному розвитку молоді, стверджує ідеали свободи і демократії, сприяє творчому, інтелектуальному, соціально-економічному, культурному розвитку особистості через оволодіння знаннями та їх застосуванням для сталого розвитку України.

Київський інститут бізнесу та технологій підтримує інтеграцію в світову систему вищої освіти, враховує загальні тенденції гармонізації освіти і одночасно зберігає та вдосконалює кращі традиції вітчизняної вищої школи.

Київський інститут бізнесу та технологій є лідером в інтеграції регіональних систем освіти, підготовки кадрів з урахуванням потреб регіонів України.

Чому обирають Київський інститут бізнесу та технологій?

Київський Інститут Бізнесу та Технологій – це єдина згуртована команда педагогів, практиків та студентів, де на першому місці стоять знання і творчість, вимогливість і професіоналізм, чуйність та індивідуальний підхід. У вузі раді тим, хто прагне досягти в житті успіху.

Київський інститут бізнесу та технологій – це інститут, де поруч з теоретичними та практичними заняттями є умови для всебічного розвитку.

Київський інститут бізнесу та технологій – це постійна можливість спілкування з науковцями, представниками влади, бізнесменами, топ-менеджерами та іноземцями.

Київський інститут бізнесу та технологій створює сучасну матеріально-технічну базу, гідні умови для досягнення результату. Наші зусилля направленні на плекання студентства, адже студент є тією рушійною силою, яка виведе державу на якісно новий рівень у всіх сферах суспільного життя: економічній, соціальній, політичній і духовній.

За роки існування співробітники Київського інституту бізнесу і технологій змогли:

 • сформувати авторитетний висококваліфікований колектив викладачів, серед яких доктори і кандидати наук, академіки, професори і доценти;
 • створити сучасну навчальну базу;
 • забезпечити підготовку економістів і менеджерів, що працюють на провідних підприємствах;
 • організувати перепідготовку економістів і менеджерів для одержання другої вищої освіти;
 • налагодити творчі зв'язки з провідними університетами Америки, Голландії, Бельгії, Німеччини, Польщі і Фінляндії.

В даний час студенти протягом 5 років навчання вивчають англійську, німецьку, польську мови. Для тих, хто бажає, працює факультатив французької мови. Мовну практику студенти проходять у Великобританії та Голландії.

Історія Київського інституту бізнесу і технологій
 • 1961 – створено Київський народний університет технічного прогресу. Університет працює на базі Республіканського будинку економічної та науково-технічної пропаганди.
 • 1979 – на 27 факультетах КНУТП пройшли навчання більше 17000 слухачів.
 • 1992 – кількість випускників КНУТП перевищила 30 тисяч осіб. Зміна організаційно-правової форми та назви на Київський інститут бізнесу і технологій. Короткострокові програми навчання для малого та середнього бізнесу.
 • 1995 – відновлена робота факультетів економіки і менеджменту. Київський інститут бізнесу та технологій отримує ліцензію Міністерства освіти і науки України на проведення освітньої діяльності.
 • 2003 – відкриті філії у Житомирі, Умані, Луганську.
 • 2004 – відкрито школу бізнесу КІБІТ (програма МВА)
 • 2006 – відкрито чотири навчальні корпуси
 • 2007 – відкрита магістратура. 
Працевлаштування у Київському інституті бізнесу та технологій

Навчання в КІБІТ має орієнтацію на потреби сьогодення, на реальний стан економіки. Всі програми орієнтовані на побудову кар’єри студента, розвиток компетенції і професійних можливостей.

Київський інститут бізнесу та технологій допомагає випускникам знайти гідне місце роботи в гідній компанії. Студенти протягом навчання проходять дві практики: виробнича практика (4 курс) тривалістю 4 тижні. Переддипломна практика (5 курс) тривалістю 8 тижнів.

Студенти Київського інституту бізнесу та технологій набувають досвіду реальної професійної діяльності, здатні вирішувати нестандартні завдання, вміють аналізувати і прогнозувати, оцінюють ефективність діяльності проекту/підприємства, проходять практику у фінансових, туристичних компаніях, на виробництві та державних установах, мають досвід роботи з реальними проектами для бізнесу, приймають участь в тренінгах і ділових іграх, здобувають перший досвід науково-дослідної роботи, отримують навички роботи в команді, є лідерами та орієнтовані на отримання результату.

Забезпечення навчального процесу Київського інституту бізнесу та технологій

Бібліотечно-інформаційне обслуговування студентів здійснюється бібліотекою КІБІТ, де зібрано значний книжковий фонд навчальної й учбово-методичної літератури, а також фонд періодичних видань по всіх циклах дисциплін.

У фондах літератури зберігаються підручники, навчальні посібники, монографії, унікальні роботи фахівців у різних областях, а також періодичні видання.

У навчальному закладі існує електронна бібліотека: підручники, методичні посібники, навчальні CD ("Бухгалтерський облік", "Бізнеспланування", "Основи маркетингу" та ін.).

Студенти мають можливість набагато активніше освоювати інформаційні технології, оскільки можуть присвячувати цьому не тільки навчальний час, але і час, відведений для самостійних занять, – адже доступ до комп'ютерного класу відкритий протягом усього дня.

Студенти можуть вільно без тимчасових обмежень користуватися мережею і комп'ютерами. Співробітники комп'ютерного підрозділу факультету роблять при необхідності технічну допомогу і консультації тим, хто не цілком комфортно почуває себе за комп'ютером. Крім цього, у вузі читається кілька спеціальних курсів, які допомагають студентам у роботі з високотехнологічним обладнанням.

Комп’ютерний клас оснащений сучасною комп'ютерною технікою і має високошвидкісний доступ до всесвітньої мережі Інтернет. Клас укомплектований з максимальним урахуванням потреб персоналу кафедр і надає можливості по створенню електронних документів будь-якої складності, пошукові інформації на будь-яких пошукових серверах і її обробці, доступу до електронної пошти, спілкуванню з усім миром.

Наукова діяльність Київського інституту бізнесу та технологій

Фундаментальні, пошукові, методичні і прикладні наукові дослідження, є складовою частиною вищої і післявузівської професійної освіти інституту.

Київський інститут бізнесу та технологій здійснює наукову діяльність по затверджених планах наукових досліджень, по договорах з організаціями, по колективних і індивідуальних грантах організацій і приватних осіб. Науково-дослідні роботи виконуються професорсько-викладацьким складом, ученими, аспірантами, студентами інституту.

Значна увага в інституті приділяється залученню студентів до наукових досліджень, що мають прикладне значення.

Філії КІБІТ

Київський Інститут Бізнесу і Технологій має 7 філій в Україні:

 • Білоцерківська філія КІБІТ
 • Вінницька філія КІБІТ
 • Житомирська філія КІБІТ
 • Запорізька філія КІБІТ
 • Луганська філія КІБІТ
 • Ніжинська філія КІБІТ
 • Уманська філія КІБІТ

Коментарі (0)

Залишити коментар

Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати.

Освітні питання

Добавлено 18 квітня 2020
top-voprosov-pri-postuplenii-v-magistraturu Ты, наверняка, не раз слышал о ценности магистерского диплома, полученного за рубежом? И уже, конечно, решил что пора и самому стать счастливым его обладателем! Но, дальше следует не совсем приятный этап – стадия вопросов! Ты думаешь, как мне начать? Куда отправиться учиться? А если я не...
754