Освітні питання

Добавлено 18 квітня 2020
top-voprosov-pri-postuplenii-v-magistraturu Ты, наверняка, не раз слышал о ценности магистерского диплома, полученного за рубежом? И уже, конечно, решил что пора и самому стать счастливым его обладателем! Но, дальше следует не совсем приятный этап – стадия вопросов! Ты думаешь, как мне начать? Куда отправиться учиться? А если я не...
754

Виберіть ВНЗ

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Загальна інформація


Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: ІІІ-IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 10000 до 20000
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Місто: Київ

Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2013): 45 місце
Рейтинг університетів "Компас" (2013): 7 місце
Рейтинг університетів "Scopus" (2014): 55 місце
Рейтинг університетів "Webometrics" (2014): 95 місце
Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2014): 44 місце
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Кількість студентів: 10000
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 0.58
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 6.87
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 164.23
Середній бал атестата абітурієнтів*: 165.51
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Інформатика та обчислювальна техніка;
 • Автоматика та управління;
 • Економіка та підприємництво;
 • Геодезія та землеустрій;
 • Будівництво та архітектура;
 • Машинобудування та матеріалообробка;
 • Менеджмент і адміністрування;
 • Мистецтво;
 • Педагогічна освіта;
 • Природничі науки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ"

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА"

 • Архітектура
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Творчий конкурс. *;
 • Будівництво
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"

 • Геодезія, картографія та землеустрій
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

 • Товарознавство і торговельне підприємництво
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Хімія або географія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА"

 • Комп’ютерні науки
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА"

 • Інженерна механіка
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ"

 • Менеджмент
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МИСТЕЦТВО"

 • Образотворче мистецтво
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України або світова література. 3. Творчий конкурс. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА"

 • Професійна освіта (за профілем)
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРИРОДНИЧІ НАУКИ"

 • Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Хімія або географія. *.

Докладніше про ВНЗ

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Київський національний університет будівництва і архітектури є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі. Підготовка фахівців фінансується за рахунок:

 • коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів (за держзамовленням);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (за контрактом).

Багаторічний досвід науково-дослідної роботи і взаємозв’язок вчених із науковими центрами України та інших держав сприяли створенню в Київському національному університеті будівництва і архітектури трьох науково-дослідних інститутів, двох науково-дослідних комплексів, центру економічних досліджень і прогнозувань, 11 науково-дослідних лабораторій.

Сьогодні роботу колективу Київського національного університету будівництва і архітектури спрямовано на формування нової генерації фахівців, які, оволодівши фундаментальними та спеціальними знаннями, здатні були б до самостійної творчої роботи.

У Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється підготовка фахівців з 12 напрямів і 22 спеціальностей. Навчальну роботу проводять шість основних факультетів, підготовчий факультет для іноземних громадян, факультет і інститут післядипломної освіти. Профорієнтаційна робота організується факультетом довузівської підготовки.

В Київському національному університеті будівництва і архітектури сформований висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Із більш, ніж 700 викладачів до 15% складають доктори наук, професори і до 55% –кандидати наук, доценти.

В Київському національному університеті будівництва і архітектури працюють три дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України, два члени-кореспонденти АПН України. Дійсними членами та членами-кореспондентами Академії інженерних наук, Академії будівництва, Української Академії архітектури, Академії наук вищої школи, Технологічної академії та інших обрано понад 60 викладачів університету.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації в університеті проводиться через аспірантуру та докторантуру.

В Київському національному університеті будівництва і архітектури діють дев’ять спеціалізованих рад із присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук. Тут гармонійно поєднуються фундаментальні та прикладні дослідження, результатом чого є створення ефективних будівельних конструкцій і удосконалення методів їх розрахунку, удосконалення технології, організації, економіки та управління будівництвом нових та реконструйованих об’єктів, розробка ресурсозберігаючих технологій з виробництва будівельних матеріалів, створення, удосконалення та експлуатація будівельної техніки, удосконалення конструювання, проектування та управління в будівництві та інших галузях на базі обчислювальної техніки, охорона навколишнього природного середовища та інше. Наукові дослідження в підрозділах університету здійснюють близько 700 викладачів і науковців.

Напрями, спеціальності, за якими ведеться підготовка фахівців у Київському національному університеті будівництва і архітектури

Підготовка магістрів: спеціальність "Управління проектами"

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:

Мистецтво:

 • Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво

Менеджмент:

 • Менеджмент організацій.

Геодезія, картографія та землевпорядкування:

 • Геодезія;
 • Землевпорядкування та кадастр;
 • Геоінформаційні системи і технології.

Комп'ютерні науки:

 • Інформаційні управляючі системи та технології;
 • Інформаційні технології проектування.

Інженерна механіка:

 • Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання.

Будівництво:

 • Промислове і цивільне будівництво;
 • Міське будівництво та господарство;
 • Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
 • Теплогазопостачання і вентиляція;
 • Споруди і обладнання водопостачання і водовідведення.

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології:

 • Автоматизоване управління технологічними процесами.

Водні ресурси:

 • Водопостачання та водовідведення.

Архітектура:

 • Архітектура будівель і споруд;
 • Містобудування;
 • Дизайн архітектурного середовища.

Професійна освіта:

 • Професійне навчання (за профілем).
Історія Київського національного університету будівництва і архітектури

У 1930 році на базі відділення фабрично-заводського і комунального будівництва Київського політехнічного інституту і архітектурного факультету Київського художнього інституту було створено будівельний інститут, який у 1939 році було перейменовано у Київський інженерно-будівельний інститут. У серпні 1993 року почався новий етап в історії інституту – на його базі було створено Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, якому 26 лютого 1999 року Указом Президента України надано статус національного з іменуванням його Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА).

Коментарі (0)

Залишити коментар

Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати.

Освітні питання

Добавлено 18 квітня 2020
top-voprosov-pri-postuplenii-v-magistraturu Ты, наверняка, не раз слышал о ценности магистерского диплома, полученного за рубежом? И уже, конечно, решил что пора и самому стать счастливым его обладателем! Но, дальше следует не совсем приятный этап – стадия вопросов! Ты думаешь, как мне начать? Куда отправиться учиться? А если я не...
754