Освітні питання

Добавлено 18 квітня 2020
top-voprosov-pri-postuplenii-v-magistraturu Ты, наверняка, не раз слышал о ценности магистерского диплома, полученного за рубежом? И уже, конечно, решил что пора и самому стать счастливым его обладателем! Но, дальше следует не совсем приятный этап – стадия вопросов! Ты думаешь, как мне начать? Куда отправиться учиться? А если я не...
343

Виберіть ВНЗ

Закарпатський державний університет (ЗакДУ)

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Загальна інформація


Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 7300 до 10100
Форма навчання: денна, заочна, дистанційна, екстернат
Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр
Місто: Ужгород

Рейтинг університетів "Компас" (2013): 168 місце
Рейтинг університетів "Webometrics" (2014): 125 місце
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Кількість студентів: 3500
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 2.48
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 15.23
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 160.72
Середній бал атестата абітурієнтів*: 161.73
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року

Закарпатський державний університет (ЗакДУ) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Інформатика та обчислювальна техніка;
 • Гуманітарні науки;
 • Економіка та підприємництво;
 • Міжнародні відносини;
 • Право;
 • Соціально-політичні науки;
 • Сфера обслуговування.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ГУМАНІТАРНІ НАУКИ"

 • Філологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Російська мова або іноземна мова. 3. Історія України або світова література. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

 • Облік і аудит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Фінанси і кредит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА"

 • Комп’ютерні науки
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *;
 • Програмна інженерія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ"

 • Міжнародне право
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Іноземна мова. 3. Географія або всесвітня історія. *;
 • Міжнародний бізнес
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Іноземна мова. 3. Математика або всесвітня історія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРАВО"

 • Правознавство
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Математика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ"

 • Практична психологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Історія України або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ"

 • Туризм
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Географія. 3. Історія України або іноземна мова. *.

Докладніше про ВНЗ

Закарпатський державний університет (ЗакДУ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Закарпатський державний університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, державної форми власності, створений за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 843-р та відповідним наказом Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2004 року № 887 на базі Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права, який розпочав свою діяльність у 1995 році.

Закарпатський державний університет поєднує у собі класичні та сучасні традиції навчання та виховання молоді, педагогічні набутки різних поколінь, що творили і творять його історію. За короткий час університет зумів здобути визнання й повагу колег-освітян, студентів і населення краю та став відомим далеко за межами області.

Закарпатський державний університет готує бакалаврів за напрямами:

 • "Комп`ютерні науки",
 • "Програмна інженерія",
 • "Облік і аудит",
 • "Фінанси і кредит",
 • "Країнознавство",
 • "Міжнародний бізнес",
 • "Міжнародне право",
 • "Туризм",
 • "Правознавство".

Підготовка спеціалістів та магістрів проводиться зі спеціальностей:

 • "Інформаційні управляючі системи та технології",
 • "Програмне забезпечення автоматизованих систем",
 • "Облік і аудит",
 • "Банківська справа",
 • "Країнознавство",
 • "Міжнародний бізнес",
 • "Правознавство".

Природничо-гуманітарний коледж готує молодших спеціалістів зі спеціальностей:

 • "Розробка програмного забезпечення",
 • "Бухгалтерський облік",
 • "Фінанси і кредит",
 • "Правознавство".

Закарпатський державний університет отримав ліцензію на підготовку іноземних громадян за акредитованими базовими напрямами (спеціальностями).

В Закарпатському державному університеті впроваджена ступенева система підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • молодший спеціаліст,
 • бакалавр,
 • спеціаліст,
 • магістр.

Форми навчання:

 • денна,
 • заочна,
 • дистанційна,
 • екстернат.

Закарпатський державний університет також здійснює довузівську підготовку, перепідготовку фахівців зі спеціальностей "Облік і аудит" та "Країнознавство", підвищення кваліфікації за напрямами "Комп`ютерні науки" та "Економіка і підприємництво", підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук. Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України університету надано право присвоювати вчені звання доцента та професора.

Структура Закарпатського державного університету

В структурі Закарпатського державного університету функціонують 5 факультетів:

 • факультет інформатики,
 • факультет міжнародних відносин,
 • факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права,
 • юридичний факультет,
 • факультет економіки та туризму.

Навчально-наукові інститути Закарпатського державного університету:

 • інститут інформаційних технологій,
 • інститут євроінтеграційних досліджень.

Також у структурі Закарпатського державного університету функціонують:

 • природничо-гуманітарний коледж,
 • відділ довузівської підготовки,
 • перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • відділ аспірантури та докторантури.
Забезпечення навчального процесу у Закарпатському державному університеті

Навчально-методичну, наукову, виховну та адміністративно-господарську роботу в університеті забезпечують понад 400 працівників.

Професорсько-викладацький колектив університету має високий науковий потенціал та педагогічний досвід. В його складі 231 науково-педагогічний працівник, серед яких 162 особи з науковими званнями та вченими ступенями, в тому числа 33 доктори наук, професори, 129 кандидатів наук, доцентів.

За останні роки 29 науково-педагогічним працівникам університету присвоєно вчені звання, в тому числі 9 – звання професора, 20 – доцента. Наукову ступінь доктора наук отримали 4 особи, кандидата наук – 28 осіб.

У Закарпатському державному університеті навчається понад 3,5 тис. студентів, з них понад 2 тис. – за денною формою навчання. Навчання здійснюється за рахунок державного бюджету та коштів фізичних та юридичних осіб.

Матеріально-технічна база Закарпатського державного університету

У Закарпатському державному університеті створено потужну матеріально-технічну базу, яка включає навчальні корпуси загальною площею близько 25 тис. кв. м.

До послуг студентів та викладачів сучасні лекційні зали, аудиторії, конференц-зал, навчальні та наукові лабораторії, комп'ютерні класи, бібліотека, лінгафонні кабінети, мультимедійні лабораторії, видавничий центр, спортивні та тренажерні зали, стадіони, спортивні майданчики, гуртожиток, медичні пункти, студентські їдальні, кафе.

Коментарі (0)

Залишити коментар

Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати.

Освітні питання

Добавлено 18 квітня 2020
top-voprosov-pri-postuplenii-v-magistraturu Ты, наверняка, не раз слышал о ценности магистерского диплома, полученного за рубежом? И уже, конечно, решил что пора и самому стать счастливым его обладателем! Но, дальше следует не совсем приятный этап – стадия вопросов! Ты думаешь, как мне начать? Куда отправиться учиться? А если я не...
343