Освітні питання

Добавлено 18 квітня 2020
top-voprosov-pri-postuplenii-v-magistraturu Ты, наверняка, не раз слышал о ценности магистерского диплома, полученного за рубежом? И уже, конечно, решил что пора и самому стать счастливым его обладателем! Но, дальше следует не совсем приятный этап – стадия вопросов! Ты думаешь, как мне начать? Куда отправиться учиться? А если я не...
754

Виберіть ВНЗ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського (ДонНУЕТ)

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Загальна інформація


Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 5300 до 10600
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр
Місто: Донецьк

Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2013): 57 місце
Рейтинг університетів "Компас" (2013): 24 місце
Рейтинг університетів "Scopus" (2014): 104 місце
Рейтинг університетів "Webometrics" (2014): 80 місце
Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2014): 52 місце
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Кількість студентів: н.д.
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 1.85
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 14.09
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 161.47
Середній бал атестата абітурієнтів*: 174.53
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Економіка та підприємництво;
 • Машинобудування та матеріалообробка;
 • Менеджмент і адміністрування;
 • Сфера обслуговування;
 • Харчова промисловість.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

 • Економіка підприємства
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Маркетинг
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Міжнародна економіка
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або іноземна мова. *;
 • Облік і аудит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Товарознавство і торговельне підприємництво
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Хімія або географія. *;
 • Фінанси і кредит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА"

 • Машинобудування
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ"

 • Менеджмент
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ"

 • Готельно-ресторанна справа
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Іноземна мова. 3. Математика або географія. *;
 • Туризм
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Географія. 3. Історія України або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ"

 • Харчові технології та інженерія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Хімія або іноземна мова. *.

Докладніше про ВНЗ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Донецький національний університет економіки і торгівлі - це провідний торгово-економічний ВНЗ України.

У складі Донецького національного університету економіки і торгівлі діють 4 навчальних заклади першого рівня акредитації - Докучаєвський, Краматорський, Маріупольський і Шахтарський технікуми.

За період з 1999 по 2002 рік Донецький національний університет економіки і торгівлі відкрив відокремлені навчальні заклади:

 • Севастопольський економіко-технологічний факультет,
 • Сімферопольський і Криворізький навчальні центри,
 • Маріупольський навчально-консультаційний центр.

Сьогодні Донецький національний університет економіки і торгівлі готує спеціалістів не тільки для сфери торгівлі та послуг, але й для інших галузей економіки, по праву ставши центром підготовки економічних кадрів у регіоні.

Інститути та факультети ДонДУЕТ:

 • Інститут економіки і управління,
 • Інститут обліку і фінансів,
 • Інститут харчових виробництв,
 • Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи,
 • Факультет ресторанно-готельного бізнесу,
 • Міжнародний факультет підготовки іноземних фахівців,
 • Севастопольський економіко-технологічний факультет.

У Донецькому національному університеті економіки і торгівлі успішно реалізується концепція ступеневої підготовки спеціалістів: довузівська підготовка - молодший спеціаліст - бакалавр - кандидат наук - доктор наук. З усіх спеціальностей розроблені та втілюються інтегровані навчальні плани.

В університеті працюють 67 докторів наук, професорів, більш 300 кандидатів наук, доцентів.

Підготовка наукових фахівців у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі здійснюється через аспірантуру і докторантуру. Захист кандидатських і докторських дисертацій відбувається у двох спеціалізованих вчених радах з економічних і технічних наук за 12 спеціальностями.

Донецький національний університет економіки і торгівлі успішно співпрацює з численними авторитетними міжнародними і вітчизняними структурами та організаціями. Учені університету працюють експертами Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, Вищої атестаційної комісії України. Вони беруть активну участь у розробці цілого ряду економічних законів, які приймаються Верховною Радою.

Міжнародні зв'язки Донецького національного університету економіки і торгівлі

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Тугана-Барановського одним з перших вищих навчальних закладів в Україні розпочав роботу над міжнародними науковими проектами у межах європейської програми TEMPUS/TACIS.

Учені університету успішно співпрацюють із зарубіжними партнерами також у межах програми REAP Британської Ради при фінансуванні з боку фонду "Ноу-Хау", отримавши гранти на розробку економічних курсів, починаючи з 1998 року.

Крім того, вчені ДонНУЕТу щорічно отримують гранти на участь у закордонних наукових конференціях і семінарах, публікації наукових статей у межах програм TACIS, Британської Ради, TREX, Фонду "Відродження", Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Тісні зв'язки ВНЗ підтримує з Каліфорнійським університетом США, Афінським університетом у Греції.

Поряд з розвитком творчих контактів з ВНЗ дальнього зарубіжжя Донецький національний університет економіки і торгівлі продовжує давню співпрацю з ВНЗ Росії (Російська економічна академія ім. Г. В. Плеханова, Санкт-Петербурзький торгово-економічний університет, Воронезький університет, Московський університет споживчої кооперації).

У 2005 році Донецький національний університет економіки і торгівлі пройшов міжнародну сертифікацію у Міжнародному освітньому товаристві (IES) (м. Лондон) і отримав рейтинг А, який відповідає характеристиці "Першокласний заклад із міжнародним досвідом", що дало можливість видавати випускникам поряд із вітчизняним дипломом Міжнародний сертифікат IES за всіма спеціальностями.

Не останню роль у підтримці солідного іміджу університету відіграє його членство у міжнародних освітніх асоціаціях - Європейській Асоціації Університетів (з березня 2008 р.) та Асоціації економічних університетів південно-східної Європи і Чорноморського регіону (з квітня 2008 р.).

17 вересня 2010 р. Донецький національний університет економіки і торгівлі підписав Велику Хартію Університетів в м. Болонья (Італія), що надає членам Хартії взаємний обмін інформацією та документацією, збільшення кількості спільних проектів для розвитку освіти. Таким чином, Велика Університетська Хартія стала стимулом для появи та розвитку так званого Болонського процесу, до якого в 2004 році приєдналася і Україна.

Коментарі (0)

Залишити коментар

Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати.

Освітні питання

Добавлено 18 квітня 2020
top-voprosov-pri-postuplenii-v-magistraturu Ты, наверняка, не раз слышал о ценности магистерского диплома, полученного за рубежом? И уже, конечно, решил что пора и самому стать счастливым его обладателем! Но, дальше следует не совсем приятный этап – стадия вопросов! Ты думаешь, как мне начать? Куда отправиться учиться? А если я не...
754