Рекомендуємо:


>

Освітні питання

Добавлено 12 листопада 2018
katar-plany-nadavat З 2019 року Катар планує надати стипендії для навчання українців на магістерських та PhD програмах Катар розглядає можливості підтримки реформи освіти в Україні, а також планує надавати стипендії українським студентам для навчання на магістерських та PhD програмах у З 2019 року...
365

Виберіть ВНЗ

Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА)

0.0/5 оцінка (0 голосів)

Загальна інформація


Тип навчального закладу: Академія
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 4100 до 6000
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Місто: Краматорськ

Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2013): 72 місце
Рейтинг університетів "Компас" (2013): 185 місце
Рейтинг університетів "Scopus" (2014): 29 місце
Рейтинг університетів "Webometrics" (2014): 74 місце
Рейтинг університетів "ТОП-200 Україна" (2014): 72 місце
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Кількість студентів: н.д.
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 0.27
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 1.08
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 158.66
Середній бал атестата абітурієнтів*: 169.25
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року

Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Інформатика та обчислювальна техніка;
 • Автоматика та управління;
 • Електротехніка та електромеханіка;
 • Економіка та підприємництво;
 • Машинобудування та матеріалообробка;
 • Менеджмент і адміністрування;
 • Металургія та матеріалознавство;
 • Системні науки та кібернетика.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ"

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

 • Економіка підприємства
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Облік і аудит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *;
 • Фінанси і кредит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або історія України. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

 • Електромеханіка
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА"

 • Комп’ютерні науки
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА"

 • Зварювання
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *;
 • Інженерна механіка
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *;
 • Машинобудування
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ"

 • Менеджмент
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або іноземна мова. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МЕТАЛУРГІЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО"

 • Ливарне виробництво
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *;
 • Металургія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія. *.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА"

 • Системний аналіз
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова. *.

Докладніше про ВНЗ

Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Сьогодні Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА) - це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, до складу якого входять Краматорський машинобудівний коледж і Дружківський машинобудівний технікум.

Донбаська державна машинобудівна академія надає широкі можливості для одержання вищої освіти громадянам України та іноземцям.

Донбаська державна машинобудівна академія готує фахівців машинобудівного, металургійного та економічного профілю; має денне та заочне відділення, відділення довузівської підготовки та післядипломної освіти.

Навчання студентів 18 спеціальностям проводиться на 6 факультетах (автоматизації машинобудування, Інженерно-економічний, інженерної механіки, машинобудівний, Економіко-гуманітарний, заочний) у 8 напрямах за триступеневою системою (бакалавр - спеціаліст - магістр). Студенти додатково можуть оволодіти спеціалізаціями "Правознавство", "Референт-перекладач" та "Журналістика".

В Донбаській державній машинобудівній академії створено умови для ефективної наукової роботи. Діє програма роботи з обдарованою молоддю. Функціонують аспірантура, докторантура, рада з захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності "Процеси і машини обробки тиском".

Донбаська державна машинобудівна академія також підтримує наукові зв'язки з багатьма науковими центрами країни і за кордоном, зокрема в США, Китаї, Польщі, Німеччині, Бельгії, Тайвані та ін.

Перелік спеціальностей Донбаської державної машинобудівної академії

"Обладнання для обробки металів тиском"
Готує висококваліфікованих конструкторів, проектувальників різних видів штампувального устаткування і штампового оснащення; технологів, які володіють сучасними технологіями з обробки металів тиском; механіків, які забезпечують експлуатацію сучасного обладнання. Випускаюча кафедра "Машин і технології обробки металів тиском".

"Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання"
Виховуються інженерні кадри вищої кваліфікації, здатні вирішувати задачі з конструювання, експлуатації, діагностики і ремонту підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх і меліоративних машин, які експлуатуються у промисловості, будівництві і сільському господарстві. Випускаюча кафедра "Підйомно-транспортні машини".

"Металургійне обладнання"
Навчальні плани підготовки фахівців спеціальності «Металургійне обладнання» передбачають глибоке вивчення й освоєння комп'ютерної техніки, систем автоматизованого проектування, пакетів прикладних програм. Заняття проводяться в класах персональних ЕОМ кафедри АММ. Випускники спеціальності «Металургійне обладнання» одержують розподіл на великі промислові підприємства регіону: НКМЗ, СКМЗ, УкрНДIМеталургмаш і ін. Випускаюча кафедра "Автоматизовані металургійні машини та обладнання".

"Економіка підприємства"
Випускники спеціальності - керівники підприємств і їхні заступники з економічних і комерційних питань, консультанти і радники фірм інвестиційної та інноваційної діяльності. Випускаюча кафедра "Економіка промисловості".

"Інтелектуальні системи прийняття рішень"
Студенти спеціальності ЕК одержують фундаментальну економічну і математичну підготовку в сфері сучасних методів і засобів управління економікою, застосування інформаційних технологій в економічних службах підприємства.

"Фінанси і кредит"
Випускник може працювати керівником фінансової служби підприємства; структурних підрозділів НБУ і комерційних банків; головним економістом і провідним фінансистом фінансово-кредитних установ; експертом і членом комітетів з питань розвитку банківської системи. Випускаюча кафедра "Фінанси".

"Облік і аудит"
Випускники - фахівці, здатні приймати максимально ефективні управлінські і фінансові рішення, запропонувати оптимальні варіанти стабілізації роботи підприємства. Це фахівці, які реально володіють глибокими теоретичними знаннями в сфері обліку й аудита, науковим, аналітичним підходом при аналізі законодавчої бази; Випускаюча кафедра "Облік і аудит.

"Технологія машинобудування"
Технологія машинобудування це найбільш універсальна спеціальність машинобудівного профілю. Вона охоплює всі етапи виробничого процесу виготовлення машин, механізмів, товарів народного споживання. В умовах ринкових відносин фахівці з технології машинобудування здатні в комплексі вирішувати задачі створення конкурентоздатної продукції, у тому числі з використанням ресурсозберігаючих технологій. Випускаюча кафедра "Технології і управління виробництвом".

"Металорізальні верстати та системи"
Студенти знайомляться з базовими верстатобудівними підприємствами, одержують знання у сфері менеджменту і маркетингу у верстатобудуванні, технології ремонту і модернізації металорізального устаткування і систем. Випускаюча кафедра "Металорізальні верстати та інструменти".

"Інструментальне виробництво"
Готує технологів, що володіють найсучаснішими технологіями, висококваліфікованих конструкторів, що проектують різноманітні види різального та вимірювального інструмента, фахівців з вивчення кон'юнктури ринку продукції станкоінструментальної промисловості, менеджерів машинобудівного підприємства, наукових співробітників в області обробки металів різанням.

"Менеджмент організацій"
В умовах ринкових відносин фахівці з менеджменту здатні в комплексі вирішувати задачі створення конкурентоздатної продукції, у тому числі з використанням передових методів управління, заснованих на застосуванні сучасної комп'ютерної техніки і фундаментальних знань у сфері промислового виробництва. Випускаюча кафедра "Менеджмент".

"Обробка металів тиском"
Провідна спеціальність у машинобудуванні і металургії. Усі сучасні виробництва успішно можуть функціонувати тільки при наявності в них високопродуктивних і автоматизованих технологій обробки металів тиском. Ця спеціальність була і залишається перспективною на всіх етапах розвитку людського суспільства. Випускаюча кафедра "Обробка металів тиском".

"Технологія та устаткування зварювання"
Випускник одержує глибоку загальнотеоретичну та інженерну підготовку; оволодіває сучасними методами розрахунків теплових процесів та масопереносу при зварюванні, міцності зварних з'єднань; оволодіває питаннями конструювання зварних металоконструкцій і визначення оптимальних параметрів процесів зварювання. Випускаюча кафедра "Обладнання і технології зварювального виробництва".

"Ливарне виробництво чорних та кольорових металів"
Більш 40% складає частка литих деталей у сучасному устаткуванні - металургійному, гірничорудному, механообробному, в автомобілях і тракторах, тепловозах і електровозах, космічних ракетах і станціях, літаках і планерах, складній побутовій і організаційній техніці. Розроблюють і реалізують ливарну технологію, управляють складними ливарними комплексами. Випускаюча кафедра "Технології та обладнання ливарного виробництва".

"Обладнання ливарного виробництва"
Випускник одержує знання з проектування технологічних процесів, оснащення й устаткування, виплавки рідкого металу, підготовки матеріалів, виготовлення форм і стрижнів, заливання форм розплавом, затвердіння й охолодження виливка у формі, вибивки, обрубки, очищення і фарбування лиття. Випускаюча кафедра "Технології та обладнання ливарного виробництва".

"Інформаційні технології проектування"
Підготовка здійснюється на інженерній базі фахівців у сфері машинобудівного виробництва і включає загальноосвітні, загальнотехнічні і спеціальні дисципліни. Широке використання сучасних інформаційних технологій і новітніх систем комп'ютерної техніки дозволяє готувати фахівців відповідно до вимог ринкової економіки. Випускаюча кафедра "Комп'ютерні інформаційні технології".

"Автоматизоване управління технологічними процесами"
Фахівець може працювати на підприємствах, в організаціях і фірмах із застосуванням комп'ютерних і мікропроцесорних систем для автоматизованого управління різними технологічними процесами, а також для збору й обробки інформації. Випускаюча кафедра "Автоматизація виробничих процесів".

"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"
Фахівець покликаний вирішувати задачі автоматизації виробничих процесів технологічних комплексів на основі широкого впровадження різного типу електроприводів, забезпечення працездатності електромеханічного устаткування, його діагностики і налагодження, а також сприяти впровадженню передових енергозберігаючих технологій. Випускаюча кафедра "Електромеханічні системи автоматизації".

Коментарі (0)

Залишити коментар

Будь ласка, увійдіть, щоб коментувати.

Рекомендуємо:


>

Освітні питання

Добавлено 12 листопада 2018
katar-plany-nadavat З 2019 року Катар планує надати стипендії для навчання українців на магістерських та PhD програмах Катар розглядає можливості підтримки реформи освіти в Україні, а також планує надавати стипендії українським студентам для навчання на магістерських та PhD програмах у З 2019 року...
365