План роботи шкільного психолога на 2011-2012 н.р.

План роботи

практичного психолога 
                           Володарського НВО “ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”                          
Дудченко Вадима Миколайовича
на 2011-2012 навчальний рік
.

Вступ.
Річний план роботи практичного психолога Володарського НВО “ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ” складений на основі Закону України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” 1999р., „Положення про психологічну службу в системі освіти України” наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2009  за № 687/16703), методичних рекомендацій Українського центру практичної психології та соціальної роботи, збірників наказів №18 та №20, Конвенції ООН „Про права дитини”, Загальної Декларації прав людини та інших нормативних документів, які охоплюють питання планування роботи психологічної служби.

Цілі і задачі роботи психологічної служби школи на 2011 – 2012 навчальний рік

Основною метою діяльності психологічної служби є :

а) соціально – психологічне забезпечення процесу реформування освіти на всіх її рівнях;
б) здійснення психологічної експертизи, соціально – психологічної корекції, соціальної реабілітації учнівської молоді;
в) психологічна просвіта всіх учасників навчально – виховного процесу.                                                                                   
Згідно з основною метою психологічної служби освіти та особливостями школи метою психологічної служби є здійснення психологічного супроводу процесу навчання і виховання учнів та методичної роботи школи. Для її здійснення психологічна служба школи  ставить перед собою такі цілі і задачі:

І. Робота із дітьми дошкільного віку.
Задачі:
1.Визначити психологічну та фізіологічну готовність дітей до шкільного навчання.
ІІ. У школі І ступеню (1 - 4кл.)
Ціль: Створення умов для розвитку пізнавальної мотивації, пізнавальної активності, пізнавальних інтересів, формування уміння вчитися.
Задачі:
1.Психологічний супровід процесу пристосування першокласників до шкільного життя:
а) визначити готовність першокласників до навчання в школі;
б) визначити динаміку процесу адаптації першокласників до школи;
в) провести індивідуальну діагностику для визначення причин труднощів адаптації;
г) провести адаптаційні заняття для учнів перших класів.
2.Обстежити учнів з метою визначення індивідуальних вимог до дитини:
а) визначити інтелектуальний розвиток першокласників;
б) визначити рівень слухового сприйняття та вміння самостійно працювати за зразком у учнів 1-х класів;
в) визначити особливості уваги та працездатності учнів 2-х класів в умовах школи;
г) визначити рівень пам’яті учнів 2-х класів.
3.Здійснювати профілактику дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої школи з метою виявлення можливої групи ризику дезадаптованих учнів:
а) визначити рівень інтелектуального розвитку учнів 4-х класів;
б) визначити рівень пізнавальної активності учнів 4-х класів. 
4.Вести консультативну роботу.
ІІІ. У школі другого ступеню (6-9 кл.)
Ціль: формування класного колективу, створення умов для самопізнання та саморозвитку дитини.
Задачі:
1.Здійснювати психологічний супровід процесу адаптації п’ятикласників до навчання в старшій школі:
а) дослідити міжособистісні відносини п’ятикласників;
б) визначити рівень самооцінки та вимагань учнів п’ятих класів;
в) вивчити мотиви учбової діяльності учнів п’ятих класів;
г) сприяти процесу адаптації учнів 5 класів до навчання у школі ІІ ступеню;
д) відвідувати  та робити психологічний аналіз уроків у 6 класах.
2. Здійснювати діагностику особистісних рис та якостей з метою стимулювання розвитку та самовиховання.
3. Вести пошук інтелектуально та творчо обдарованих учнів.
4. Здійснювати психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, формувати соціальну компетентність.
5. Продовжити дослідження основних причин низьких досягнень учнів.
6. Здійснювати психологічний супровід профільного навчання:
а) визначити мотиваційну готовність учнів 6 класів до профільного навчання;
б) визначити психофізіологічну готовність учнів 7 класів до профільного навчання;
в) визначити інтелектуальну готовність учнів 8 класу до профільного навчання;
г) визначити характерологічну готовність учнів 9 класів до профільного навчання;
д) провести групові консультації з класними колективами 6-9 класів з наданням рекомендацій щодо вибору профілю навчання;
е) надавати індивідуальні профконсультації за потребою учнів.
7. Вести консультативну роботу.
ІV. У роботі з обдарованими учнями:
Ціль: Створення умов для подальшого розвитку здібностей обдарованих учнів.
Задачі:
1.Виявити обдарованих учнів:
а) визначити рівень інтелекту;
б) визначити  мотиви учбової діяльності;
в) визначити рівень креативності;
г) визначити рівень пізнавальної активності.
2.Надавати індивідуальні психологічні консультації.
V. У роботі з учнями низького рівня досягнень.
Ціль: встановлення причин низьких навчальних результатів учнів.
Задачі:
1.Робота із молодшими школярами:
а) визначити рівень інтелектуальних здібностей;
б) визначити рівень пам’яті;
в) визначення особливостей уваги та працездатності в умовах школи;
г) визначити стосунки у сім’ї;
д) визначити мотиви учбової діяльності.
2.Робота з учнями ІІ та ІІІ ступенів навчання.
а) визначити рівень інтелектуальних здібностей, пізнавальних процесів;
б) визначити мотиви учбової діяльності;
в) визначити рівень самооцінки та вимагань особистості.
3.Вести консультативну роботу.
VІІ. У роботі з підлітками девіантної поведінки.
Ціль: встановлення причин соціального розладу, надання допомоги щодо їх усунення.
Задачі:
1. Здійснювати моніторинг контингенту дітей девіантної поведінки, асоціальних сімей та групи ризику;
2. Проводити психологічну діагностику особистості дітей з девіантною поведінкою.
3. Проводити індивідуальні консультації з метою надання допомоги у подоланні психотравмуючих ситуацій та полегшенню процесу соціалізації учнів.
4. Здійснювати профілактику правопорушень серед неповнолітніх:
а) з’ясовувати мотиви правопорушень;
б) проводити індивідуальні бесіди;
в) здійснити моніторинг адаптації учнів до школи;
г) впровадити проект  “Простір безконфліктного спілкування” з метою розвитку комунікативної та соціальної компетентностей учнів.
5.Здійснювати профілактику суіцидної поведінки, забезпечувати інформацією стенди “Життя без насильства”.
6.Підтримувати зв’язки із КМСН, ССН та іншими соціальними організаціями.
VІІІ. У роботі з педагогічними працівниками школи
Ціль: допомогти членам педагогічного колективу оволодіти компетентнісним підходом, допомогти педагогам в організації навчально-виховної роботи, психологічна підтримка вчителів.
Задачі:
1.Вести просвітницьку роботу з метою підвищення рівня знань вчителів в галузі психології.
2.Вести консультативну роботу з метою психологічної підтримки вчителя.
3.Надати рекомендації щодо роботи із класними колективами та окремими учнями за даними психологічної діагностики.
4.Надати рекомендації вчителям щодо удосконалення навчання обдарованих учнів.
5.Допомагати у формуванні ключових компетентностей вчителів.
6.Створити ТГ (ТПГ) учителів по вивченню причин конфліктних ситуацій серед учнів і розробити заходи по попередженню та уникненню конфліктів у рамках роботи над проектом “Простір безконфліктного спілкування”.
ІХ. У роботі з батьками
Ціль: надання допомоги при виникненні проблем у розвитку, навчанні, вихованні та соціальної дезадаптації  дітей.
Задачі:
1.Провести психолого-педагогічні практикуми для батьків з проблемних питань.
2.Вести консультативну роботу.
3.Виступати на батьківських зборах.
4.Створити стенд “Батьки повинні знати” з метою заочного спілкування з батьками та профілактики негативних явищ у сім’ї.
Х. Підвищення власної кваліфікації, методична робота
Ціль: удосконалення професійних навичок як спеціаліста у галузі психології.
Задачі:
1.Тема самоосвіти: “Конфлікти в учнівському середовищі: причини, шляхи вирішення та запобігання”.
2.Оволодівати новими діагностичними методиками та методами психологічної корекції.
3.Приймати участь у роботі районних, міських і обласних семінарах, конференціях, тренінгах, практикумах практичних психологів.
4.Удосконалювати навички педагога – тренера програми “Рівний-рівному” у роботі  з підлітками 10-11 років.
5.Вести документацію практичного психолога закладу освіти.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
(Сторінка 1 з 4)
Прочитано 101949 разів
Детальніше в цій категорії: Соціальний паспорт »


Новини hi-tech
на 31 травня 2012, 21.31 від Вадим Дудченко
Нові подробиці про смартфони на базі WP 8
Деякі профільні засоби масової інформації, посилаючись на свої джерела, повідомили досить цікаву інформацію, яка торка