revisión Chat en vivo con chicas jóvenes por cam caza es

Ігри на розвиток

Розділ  присвячений іграм як провідної діяльності дитини. Доведено, що гра для дитини є повноцінним життям, в якій можливі успіхи і невдачі, цінність гри багато в чому полягає саме в існуванні невдач, оскільки саме в подоланні труднощів відбувається розвиток особистості та її соціалізація, закладається основа майбутніх соціальних рис: альтруїзму, здатності попросити допомогу і прийти на допомогу. Як рекомендації дорослому пропонується мінімально втручатися в гру дитини, наприклад, для вирішення ігрових конфліктів. Ігри дітей насичені справжніми емоціями, радістю, захопленням, подивом. Наявність таких емоцій дозволяє використовувати гру не тільки для виховання і розвитку особистості дитини, а й для психологічної корекції емоційного стану та профілактики можливих психосоматичних розладів. Відзначається, що ігри дітей переважно носять соціальний характер, тому спостерігаючи за грою можна оцінити емоційні особливості взаємин дитини з однолітками, спектр емоцій дуже широкий, від абсолютної байдужості до прагнення  підтримки і продовження соціальних контактів. Відзначається, що найважливішим завданням дорослого є організація гри таким чином, щоб по можливості уникати виникнення негативних емоцій і агресивності.

«Побудова повідомлення за алгоритмом»

Автор

Мета: розвиток аналітичного та синтетичного мислення, вміння буду­вати причиново-наслідкові зв'язки

«Скорочення розповіді»

Автор

Мета: розвиток чіткості в мисленні, лаконізму, вміння фіксувати суттєве.