Вхід для авторів

Реклама

Ваша оцінка школі.
 

Интернет реклама УБС

Интернет реклама УБС

Интернет реклама УБС

Ігри на розвиток

Розділ  присвячений іграм як провідної діяльності дитини. Доведено, що гра для дитини є повноцінним життям, в якій можливі успіхи і невдачі, цінність гри багато в чому полягає саме в існуванні невдач, оскільки саме в подоланні труднощів відбувається розвиток особистості та її соціалізація, закладається основа майбутніх соціальних рис: альтруїзму, здатності попросити допомогу і прийти на допомогу. Як рекомендації дорослому пропонується мінімально втручатися в гру дитини, наприклад, для вирішення ігрових конфліктів. Ігри дітей насичені справжніми емоціями, радістю, захопленням, подивом. Наявність таких емоцій дозволяє використовувати гру не тільки для виховання і розвитку особистості дитини, а й для психологічної корекції емоційного стану та профілактики можливих психосоматичних розладів. Відзначається, що ігри дітей переважно носять соціальний характер, тому спостерігаючи за грою можна оцінити емоційні особливості взаємин дитини з однолітками, спектр емоцій дуже широкий, від абсолютної байдужості до прагнення  підтримки і продовження соціальних контактів. Відзначається, що найважливішим завданням дорослого є організація гри таким чином, щоб по можливості уникати виникнення негативних емоцій і агресивності.

«Побудова повідомлення за алгоритмом»

Автор

Мета: розвиток аналітичного та синтетичного мислення, вміння буду­вати причиново-наслідкові зв'язки

«Скорочення розповіді»

Автор

Мета: розвиток чіткості в мисленні, лаконізму, вміння фіксувати суттєве.        

Вхід для авторів

Реклама

Ваша оцінка школі.
 

Вислови відомих людей про професію вчителя

Змушений приховувати і обминати труднощі, вихователь легко може деморалізуватись, стати лицемірним, розчаруватись і розледачіти... Виникають скарги на невдячну працю: якщо Бог хоче когось покарати, то робить його вихователем.