Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними. Контрольна робота.

Середа, 15 квітня 2015 Автор 
 

Матеріал


Комплект для проведення уроку інформатики в 5 класі за підручником Н.В. Морзе, Т.І. Лисенко, О.В. Баран, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська, Н.А. Саражинська. Ваш особисти час тепер вільний.

Підготовлені готові тести для консолідації та перевірки знань учнів Також теоретичне пояснення частини навчального матеріалу за допомогою презентацій з елементами інтерактивності надасть Вашому уроку неповторності. Готові інструкції до практичних робіт та файли заготовки до них з малюнками та поясненнями щодо їх виконання. 

Використовуючи файли тестів, ви перевірите знання і підготовку учнів до майбутнього уроку а також закрпілення їх набутих знань.Компьютер сам перевірить та проставить оцінку. Ви лише занесете форму оцінювання в класний журнал.

     До комплексту входить:

  • План-конспект;
  • Презентація;
  • Практичне завдання;
  • Інтерактивна вправа;
  • Параграф з книжки;
  • Відеоматеріал;
  • Файл-тест.

План-конспект

Урок №4

Тема. Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ»
Цілі: навчальна: перевірка якості та міцності засвоєння матеріалу з теми, сформованості умінь і навичок; внесення коректив у траєкторію навчання учнів; розвивальна: розвивати розумову активність учнів, цілеспрямованість; формувати вміння аналізувати, узагальнювати, оцінювати; виховна: виховувати вміння проводити об’єктивну самооцінку.
Тип уроку: нестандартний, урок-подорож.
Обладнання: карта країни, квитки, кросворд, картки із завданнями, пазли, ребуси.

ХІД УРОКУ

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Привітання

Знову день почався, діти.
Всі зібрались на урок?
Тож пора нам поспішати —
Кличе в подорож дзвінок.
А урок наш незвичайний —
Грою всі його зовуть.
Щоб урок цей був цікавим,
Ти активним мусиш буть.

II.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель.На цьому уроці ми маємо повторити, більш глибоко осмислити навчальний матеріал з теми «Інформація та повідомлен­ня. Інформаційні процеси», узагальнити його і систематизувати. А також встановити рівень засвоєння вами знань і вмінь з теми.
Для цього ми вирушаємо в подорож чудовою країною. І щоб ця подорож була цікавою, вам потрібно згадати все те, що ми вчили на минулих уроках, бути активними, старанними та уважними. А на­зву цієї загадкової країни ви дізнаєтесь, розгадавши цей кросворд.

III.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Розгадування кросворда

1.  Новини, повідомлення, відомості, подані в різних видах. (Інфор­мація)
2.  Зрозуміла інформація, яку можна передавати і обробляти. (Дані)
3.  Пристрій, що передає зображення різноманітних документів через телефонні лінії. (Факс)
4.  Бувають усними, письмовими, у вигляді рисунків, жестів. (По­відомлення)
5.  Пристрій, що відтворює звук чи відео. (Плеєр)
6.  Пристрій для обробляння інформації. (Комп’ютер)
7.  Прилад для фотографування. (Фотокамера)
8.  Пристрій для передавання звуку на великі відстані. (Телефон)
9.  Портативний прилад для запису усного мовлення. (Диктофон)

10.  Невеликий електронний пристрій для виконання математич­них обчислень. (Калькулятор)

11.  Прилад для визначення місцезнаходження об’єкта. (Навігатор)

—   У виділених клітинках — назва країни, до якої ми вирушаємо. Тож як називається країна, якою ми сьогодні подорожуватимемо?
—   Отже, країна якою ми здійснимо віртуальну подорож, нази­вається ІНФОРМАТИКА.
—   До речі, що, на вашу думку, означає слово «віртуальна»? (Від­повіді учнів.)
—  Правильно, уявна.
—  Кожен, хто подорожує, повинен дотримувати таких правил.

1.  Правило піднятої руки. Якщо хочеш щось спитати, підніми
руку.
2.  Без дозволу нічого не вмикай.
3.  Знаєш сам — навчи того, хто не знає.
4.  Будь уважним і старанним.

—   Щоб вирушати в дорогу, нам потрібно придбати квитки. Але квитки я вам видаватиму протягом нашої подорожі. Ціна квитка — ваші знання. Ну що ж, вирушаємо!

IV. ОСНОВНИЙ ЕТАП

Учні об’єднуються у дві команди. Команди обирають капітанів.

Перша зупинка «Розминка»
Правила гри
На роздуми над запитанням ви маєте 30 с. Якщо команда дає неправильну відповідь, то має шанс заробити бал інша команда, яка дасть правильну відповідь. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. Переможець — команда, у якої більше правильних відповідей. Кожній команді ставлять 5 запитань.

Запитання для першої команди
1.  Відомості про навколишній світ та процеси, що в ньому відбува­ються, — це... (інформація).
2.  Прилад для обчислень — це... (калькулятор).
3.  Корисність, актуальність, достовірність, об’єктивність, повнота, зрозумілість — це. (властивості інформації).
4.  Переносний комп’ютер — це. (ноутбук).
5.  Інформація сприймається людиною через. (органи чуття). Запитання для другої команди
1.  Один з найдавніших обчислювальних пристроїв, який викорис­товується в наш час, — це... (рахівниця).
2.  Збирання, обробляння, передавання, поширення, збереження, захист називають. (інформаційними процесами).
3.  Текстова, графічна, звукова, комбінована або мультимедійна інформація, умовні жести та сигнали — це. (види інформації).
4.  Найпопулярніший пристрій для спілкування — це... (телефон).
5.  Інформаційні процеси передаються через канали зв’язку від джерела до. (споживача або одержувача).

Зупинка «Хвилинка здоров'я»
Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження
(Варіант 1)

Зупинка «Логічна»
Гра«Знайди зайве»

Від команд запрошують по одному учаснику.
Завдання
У кожній з наведених груп термінів один термін (або число) є зай­вим. Знайдіть його.

Завдання для першої команди
1.  Два, п’ять, нуль, сума, один, дев’ять.
2.  Зір, слух, нюх, інформація, дотик, смак.
3.  Факс, плеєр, фотокамера, ножиці, телефон.
Завдання для другої команди
1.  Арифмометр, рахівниця, калькулятор, друкарська машинка, комп’ютер.
2.  Множення, видалення, віднімання, додавання, ділення.
3.  Навігатор, диктофон, кінокамера, екран, ноутбук.
 
Учитель.Вітаю, ви подолали ще одне нелегке випробування.

Зупинка «Словникова»
Вам необхідно лише згадати та написати терміни з інформатики, які ми вивчали на попередніх уроках. Перемагає та команда, яка придумала більше слів за 2 хвилини. Конкурс оцінюється в 2 бали.
—   Молодці! Виконали завдання, показали свої знання комп’ю­терної грамотності, тож продовжуємо нашу подорож.
Зупинка «Інформаційна»

Заповніть таблицю.
Орієнтовні варіанти відповідей
 
Джерело
інформації
Форма подання інформації Спосіб
сприйняття
Телевізійна
передача
Комбінована (мультимедійна) Зір, слух
Фотографія Графічна Зір
Книга Текстова Зір
Розмова по телефону Звукова Слух
Арифметичний вираз Текстова Зір
 
Зупинка «Поетична»


Може він порахувати,
Може він пісні співати,
Малювати і писати,
Помилки перевіряти.
Може він листа прийняти,
З другом швидко нас зв’язати,
Він багато чого може І завжди нам допоможе! (Комп’ютер)
Хто хоче щось запам’ятати —
В блокнот свій може записати.
Комп’ютер теж немов блокнот —
Не має з пам’яттю турбот.
—  А як називають комп’ютер-блокнот? (Ноутбук)

Зупинка «Літературна»
Кожна команда повинна скласти з двох частин прислів’я. Виграє та команда, яка першою складе всі прислів’я. Частини прислів’я за­писані на картках.
 
Перша команда
1.  Людина красна розумом, а комп’ютер — пам’яттю.
2.  Натиснеш кнопку — здобудеш результат.
3.  Один комп’ютер добре, а два краще.
4.  Комп’ютеру слово, а він тобі 1000.
5.  Рослина тягнеться до сонця, а учень — до комп’ютера.
Друга команда
1.  Що натискаєш — те й маєш.
2.  У невмілого інформатика очі не болять.
3.  Подарованому комп’ютеру в системний блок не заглядають.
4.  На комп’ютері не мудруй багато, а працюй завзято.
5.  У комп’ютерному кабінеті працюватимеш вволю, то матимеш долю.

Релаксація
Заплющте очі. Зручно сядьте на стільчиках і уявіть, що ви по­трапили до весняного лісу. (Звучить музика лісу.)
—  Яку картинку ви собі уявили?
—  Рухаємось далі.

Зупинка «Кмітлива»
1. З поданого переліку виберіть пристрої для роботи з даними: комп’ютер; екран; диктофон; мобільний телефон; мікрофон; факс; вентилятор; плеєр; калькулятор; ноутбук; блок живлення; кінокамера.
2.З поданого переліку виберіть властивості інформації: актуальність; глибина; швидкість передавання; зрозумілість; якість; висота; ширина;

■   повнота;
■   корисність;
■  достовірність;
■  довжина;
■  об’єктивність
 
Зупинка «У Країні ребусів»
Ребус— слово-загадка, яке складається з малюнків, цифр і букв. Розгадати ребус — означає прочитати слово. Кожна команда отримує ребус. Через 5 хвилин команда повинна дати відповіді і пояснити, чому вийшло так, а не інакше.
 

Відповіді.
Інформатика, інтернет, навушники, диск.

Зупинка «У Країні пазлів»
Ваше завдання — скласти пазл, дати назву поданого пристрою і розповісти все, що вам про нього відомо. (Для підвищення склад­ності можна обидва пазли скласти в один конверт.)
 


Зупинка «Художня»
Гра «Відгадай малюнок»
—   А зараз до мене вийдуть по одному учаснику від кожної команди. Я показуватиму малюнок, а обраний учасник-ведучий повинен дати інформацію про те, що зображено на малюнку (не на­зиваючи сам предмет), і за тією інформацією ви повинні відгадати, про що йдеться. Хто перший відгадає, той займає місце ведучого.
(Показ малюнків)
—   Молодці! І з цим завданням упорались, показали свою кміт­ливість, логічне мислення. Рухаємось далі.

Кінцева зупинка
Комп’ютерний кабінет школи.

Рефлексія
Ми прибули на кінцеву зупинку нашої віртуальної подорожі, але подорож країною Інформатика ми продовжимо на наступних уроках, де будемо дізнаватися про щось нове і цікаве.
—   А зараз скажіть мені, будь ласка, чи сподобалась вам ця по­дорож?
—  Який настрій був у вас протягом подорожі?
—   Діти, як ви вважаєте, хто розумніший — комп’ютер чи лю­дина?
 
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Закінчилась гра у нас,
Результат дізнатись час.
Хто найкраще потрудився,
В подорожі відрізнився?
—   Протягом подорожі ви отримували квитки. Порахуйте, скіль­ки їх у кожного. Хто зібрав найбільшу кількість квитків, отримує грамоту від комп’ютера.
Оцінюються роботи учнів на уроці.
 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторити тему «Інформація».
2.  Завдання за підручником
 
Автор підруч­ника Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка О. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф 3 4 1.2
Номер завдання Завдання з розділу «По­вторюємо» Завдання з розділу «По­вторюємо» 10, 11
 
3.  Додаткове завдання
Підготувати короткі інформаційні повідомлення про викорис­тання комп’ютерів.

Презентація

<center>
</center>
Прочитано 4344 разів
Вадим Дудченко

Email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду