Вища освіта

Виші повинні затвердити та розмістити на своїх веб-сайтах власні правила прийому на навчання

До 31 травня заклади вищої освіти повинні затвердити й розмістити на своїх веб-сайтах та внести в ЄДЕБО власні правила прийому на навчання у 2022 році.

Така норма прописана в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року.

Правила прийому до закладу вищої освіти в 2022 році мають бути затверджені керівником закладу вищої освіти.

Правила прийому до аспірантури (ад'юнктури) та докторантури затверджують керівники закладів вищої освіти (наукових установ) як додаток до Правил прийому.

Правила прийому закладу вищої освіти розробляються на підставі діючого Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та мають містити:

 • перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;
 • порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти;
 • перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років для вступу на основі повної загальної середньої освіти;
 • перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування для іноземців;
 • перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • порядок і строки прийому заяв і документів;
 • порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
 • порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти;
 • порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;
 • порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до закладів вищої освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору;
 • порядок оцінки рівня фізичної підготовки, вимогу проходження психологічного обстеження та медичного огляду (за потреби);
 • порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цим Порядком;
 • наявність / відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;
 • вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;
 • квоти для прийому за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) окремих категорій вступників відповідно до законодавства;
 • перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Ці Правила прийому діятимуть до 31 грудня 2022 року, а пункти щодо прийому іноземних студентів – до набуття чинності Правил прийому на 2023 рік.

вузи України вступ на бакалавра

Новіші інформаційні сюжети:

Школа життя

Добавлено 14 грудня 2014
sho-take-psihologchnii-stres Стрес - це типова реакція організму на екстраординарні умови. Ганс Сельє вивчав переважно фізіологічні прояви стресу. Однак розуміючи стрес як фізіологічну реакцію, ми забуваємо про те, що без психіки ніяка реакція організму на ситуацію неможлива. ...
10210

У світі цікавого

Добавлено 20 березня 2014
nbry-planeta-mandrvnicia Протягом останніх декількох років у світі поширюються чутки про те, що з космосу до нашої планети насувається серйозна небезпека. В більшості своїй вони не мають нічого спільного з реальністю і розраховані на сліпу віру в усе, що з'являється в Інтернеті та засобах масової інформації, людське незнання,...
22760