Вища освіта

Міністерство освіти пропонує змінити механізм формування переліку наукових фахових видань

Міністерство освіти і науки України сформулювало позицію щодо удосконалення механізму формування переліку наукових фахових видань. Зокрема, розроблено проєкт наказу МОН «Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32». Порівняльна таблиця до проєкту наказу розміщена на сайті Міністерства.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Міністерством освіти і науки України на підставі наказу від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» формується відповідний перелік вітчизняних рецензованих фахових видань.

Наукові фахові видання, що включені до вказаного переліку, застосовуються, зокрема, для офіційного визнання наукових публікацій, у тому числі щодо оприлюднення основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань.

Як зазначають у Міністерстві освіти, в актуальному переліку наразі розміщено 99 наукових видань, що включені до категорії «А» (ці видання входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection), та 1018 наукових видань, включених до категорії «Б».

Слід зазначити про незначну кількість видань у категорії «А», в яких оприлюднюються наукові праці в галузях знань: «Освіта/Педагогіка», «Гуманітарні науки», «Архітектура та будівництво», «Аграрні науки та продовольство», «Ветеринарна медицина», «Транспорт», «Міжнародні відносини», та про відсутність у галузях знань: «Культура та мистецтво», «Богослов’я», «Журналістика», «Право», «Соціальна робота», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», «Цивільна безпека» «Публічне управління та адміністрування».

Схожа проблема є й у видань, які віднесені до категорії «Б». Так, у Переліку присутні лише по два видання у галузях мистецтвознавства та архітектури та по одному виданню у галузях культурології та соціальних комунікацій.

За результатами проведеного МОН моніторингу встановлено, що ключовою проблемою є неспроможність засновником (співзасновниками) наукового фахового видання сформувати редакційну колегію, у складі якої має бути не менше семи вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 вказаного Порядку.

Кожен із цих фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше – один науковець, який працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до переліку.

Як альтернатива публікацій вчених у виданнях, які включені до баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, в наказі запропоновано зараховувати монографію чи розділи монографій, які видані міжнародними видавництвами зі списку SENSE. Одначе після ретельного вивчення списку видавництв WASS-SENSE book publishers ranking list 2017 (до якого востаннє вносили нові дані у 2017 році), з урахуванням відсутності на вебсайті SENSE інформації про процедуру включення/виключення та періоду перебування міжнародних видань у цьому списку, МОН дійшло висновку, що для виконання вищезазначених вимог необхідно вносити зміни до чинної правової бази.

У зв’язку з цим Міністерство освіти і науки України пропонує інститутам громадянського суспільства, науковим установам, закладам освіти, окремим науковцям та експертам долучитися до громадського обговорення проєкту наказу МОН «Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32».

наука

Новіші інформаційні сюжети:

Школа життя

Добавлено 14 жовтня 2014
do-170-rchchia-flosofa-hto-vi-frdr Якраз рівно через 30 років після народження «демона» поезії Михайла Лермонтова 15 жовтня 1844 року на світ з'явився «демон» філософії Фрідріх Ніцше. Він прославився своєю оригінальною філософією, яка до цих пір розбурхує уми людства. Як і...
7620

У світі цікавого

Добавлено 25 вересня 2012
2012-09-25-05-10-54 Жителеві Таштагольского району Кемеровської області крупно повезло - він став черговим очевидцем таємничого йети, який вже упродовж декількох років успішно ховається десь в тайзі. Про це розповів агентству "Інтерфакс-Сибір" заступник глави району по...
21460