Вища освіта

Національне агентство із забезпечення якості вищої та МОН обмінялись публічними заявами

Законопроект Міністерства освіти і науки «Про внесення змін до деяких законів України» (вих. № 1/12-3604 від 30.07.2020 р.), переданий на погодження до КМУ та інших центральних органів виконавчої влади, має на меті повернути деякі радянські практики, «новації» часів Дмитра Табачника в систему управління вищою освітою, а також ліквідувати Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти як незалежний колегіальний орган, відповідальний за забезпечення якості вищої освіти.

Про це йдеться у зверненні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до органів української влади.

«Національне агентство з моменту свого створення вибудувало процес реалізації своїх повноважень у повній відповідності до стандартів ESG-2015, що дало змогу у рекордні терміни стати асоційованим членом ENQA та повноправним членом ще трьох ключових міжнародних організацій у сфері забезпечення якості та академічної доброчесності, а саме Міжнародної мережі агентств із забезпечення якості вищої освіти (INQAAHE), Центрально-Європейської мережі агентств з якості (CEENQA) та Міжнародного центру з академічної доброчесності (ICAI)», - йдеться у заяві.

У Нацагентстві наголошують, що це свідчить про міжнародне визнання НАЗЯВО, успіхи України в напрямі реалізації Угоди про асоціацію в частині реформування вищої освіти та боротьби з корупцією у цій сфері.

«Наділення Національного агентства статусом центрального органу виконавчої влади та будь-які спроби його реорганізації чи об’єднання із іншими органами виконавчої влади не лише ставить під сумнів його незалежність, але й створює загрозу членства Національного агентства у всіх цих міжнародних організаціях та буде свідчити про порушення вимог та невиконання зобов’язань Україною Угоди про асоціацію у сфері освіти», - зазначають у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.

За визначенням Нацагентства, розроблений МОН законопроект пропонує повернути повноваження з присудження наукових ступенів в МОН.

«Отже мова йде навіть не про відродження умовно незалежного ВАК, а про повернення до практики, яку впровадив Дмитро Табачник: присудження наукових ступенів Атестаційною колегією МОН. Така пропозиція протирічить базовому принципу реформи вищої освіти – поступовому збільшенню автономії й відповідальності ЗВО, а також фактично повертає «диплом державного зразка», щойно вилучений із законодавства наприкінці 2019 року», - підкреслюють в Агентстві.

Законопроект пропонує передати право утворювати спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій від закладів вищої освіти до МОН.

«Звертаємо увагу, що відповідно до чинного закону «Про вищу освіту», повноваження з присудження наукових ступенів має бути передано закладам вищої освіти. Відповідна норма набуває сили з січня 2021 року. Тобто МОН має намір відмовитися від реформи, яка ще не запрацювала», - повідомляють в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.

Також у Агентстві наголошують, що такі дії МОН обґрунтовуються нібито реагуванням на припис НАЗК, що у свою чергу був викликаний колізією в законодавстві України, пов’язаною зі статусом Національного агентства. Мова йде про делегування йому повноважень на реалізацію державної політики (ст. 17 Закону України «Про вищу освіту»), що нібито вимагає статусу центрального органу виконавчої влади для Національного агентства і, відповідно, статусу державних службовців для його членів.

«Як ми бачили, це суперечить європейським підходам до функціонування подібних Агентств. Усунення колізій вітчизняного законодавства не повинно відбуватися за рахунок українських реформ у вищій освіті та руйнування євроатлантичної інтеграції України», - йдеться у зверненні Національного агентства до органів української влади.

Разом з тим, Міністерство освіти і науки у понеділок, 3 серпня, поширило заяву про те, що розроблений законопроект спрямовано на удосконалення механізмів реалізації державної освітньої політики, зокрема через визначення організаційно-правового статусу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Національного агентства кваліфікацій.

«Міністерство не вносило пропозицій про ліквідацію НАЗЯВО або НАК, про внесення змін до Статуту НАЗЯВО або до Статуту НАК», - заявляють у МОН.

У відомстві зазначають, що Національним агентством з питань запобігання корупції було внесено припис, в якому вказано на невідповідність постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» та постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. № 1029 «Деякі питання Національного агентства кваліфікацій» вимогам Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про державну службу» та невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Також приписом встановлено імперативну (безальтернативну) вимогу щодо вжиття заходів з усунення порушень шляхом приведення у відповідність вказаних постанов до вимог зазначених законів.

На виконання зазначеного припису 17 липня 2020 року Кабінет Міністрів України надав доручення (№ 22503/11/1-20) Міністерству освіти і науки України виконати припис Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 травня 2020 року № 32-07/1/92.

«На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 22503/11/1-20 та припису Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 травня 2020 року № 32-07/1/92 Міністерство освіти і науки України провело ретельний аналіз законодавства, що регулює правові відносини в сфері функціонування НАЗЯВО та НАК, а також відповідної практики правозастосування. На основі аналізу було зроблено висновок, що приведення у відповідність постанов Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 та від 05.12.2018 р. № 1029 вимогам Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про державну службу» не створить засад для закріплення правового статусу цих органів, що не суперечить Закону України «Про запобігання корупції», оскільки цей статус закріплений в Законах України «Про вищу освіту» та «Про освіту». Тому визначення організаційно-правового статусу НАЗЯВО та НАК потребує внесення змін до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», - повідомили у Міністерстві освіти і науки.


Новіші інформаційні сюжети:

Школа життя

Добавлено 15 липня 2018
sho-men-zapam Да-аа... Норми виробітку в радянський час у нашому сільському господарстві були... Ну, як би це сказати? Для міського жителя — просто вбивчі. Пам'ятаю, ще в школі вчився і на літніх канікулах, у трудовому таборі під Краснодаром, кинули нас на...
5630

У світі цікавого

Добавлено 27 лютого 2014
iake-derevo-dorechno-v-ban Настала весна сонця. Потім буде весна води, а за нею - весна зелені. Якщо після стікання струмків і перед розпусканням бруньок зрізати з берези гілку і підвісити до сучку пляшку, в неї потече березовий сік. При цьому ствол пошкоджений не буде, і дерево постраждає в найменшій мірі. ...
14350