Вища освіта

Декілька практичних порад для освітян, як запустити дуальну освіту у вашому закладі вищої освіти

Майже рік в Університеті ДФС України триває програма підготовки державних службовців для податкової служби України за дуальною формою навчання. Уперше в Україні на рівні магістратури закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації цей проєкт стартував минулого навчального року за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internatinale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та у співробітництві з Київської школою економіки.

Освітньо-професійна програма «Фіскальне адміністрування» має унікальну освітню траєкторію, адже вона не лише поєднує практичне навчання на робочому місці з аудиторними заняттями, а також й мережева. Згідно угоди про академічну мобільність між університетом і Київської школою економіки окремі дисципліни здобувачам вищої освіти викладаються фахівцями з КШЕ.

З наступного навчального року ця програма буде розширена, адже наш партнер і роботодавець, Головне управління ДПС України в місті Києві, зацікавлений у подальшій співпраці, що вже само по собі говорить про успішність проєкту на даному, нехай і проміжному, етапі.

На початку червня 2020 року була підписана угода про співробітництво між університетом і Державною митною службою з метою запровадження програми підготовки фахівців за дуальною формою навчання і для нової митної служби. Зростання зацікавленості з боку державних органів дає підстави вбачати в підготовці фахівців у такий спосіб підтримку процесу зміни державної служби шляхом набору нових мотивованих співробітників. Зокрема, стратегія розвитку Міністерства фінансів України, якому зараз підпорядкований університет, у частині підвищення своєї інституційної спроможності передбачає розширення переліку спеціальностей і програм з підготовки фахівців саме за подібними практично-орієнтованими формами навчання.

Зараз маю нагоду дати декілька практичних порад для освітян, як запустити дуальну освіту в вашому закладі вищої освіти, адже до мене як до гаранта згаданої вище освітньої програми постійно звертаються колеги з запитаннями, що воно таке та що потрібно робити.

Знайдіть роботодавця, у якого існує дефіцит робочої сили

Проблема нестачі працівників та службовців в останні роки надзвичайно актуалізувалась. У цих умовах завдання навчального закладу відповідно до спеціальностей і спеціалізацій, підготовку за якими здійснюється, знайти роботодавця, у якого є така системна проблема. Наприклад, позитивним кон’юнктурним чинником для нашої програми була та обставина, що в країні триває реформа державної служби взагалі, і в податковій службі зокрема. У результаті цього існує потреба в кадрах в органах податкової служби, яку ми лише частково намагаємось компенсувати. З власного досвіду спілкування з різними роботодавцями, не лише бюджетними установами, знаю, що існує така сама потреба на виробництвах навіть не стільки в юристах чи економістах, а також в інженерах, технологах тощо. Вам потрібно лише проаналізувати ринок праці і побачити його потреби. Зрозуміло, що ніхто з роботодавців до вас сам, скоріш за все, не прийде, тому намагайтесь проявляти ініціативу зі свого боку.

Узгоджуйте освітню програму спершу з роботодавцем

В освітньо-професійній програмі мають бути виписані компетенції майбутнього фахівця, їх відповідність рамці кваліфікацій, навчальний план і графік освітнього процесу. Все це шляхом інколи тривалих перемовин ви спершу маєте узгодити з роботодавцем, а не з вченою радою чи профільним проректором вашого ЗВО. Ніхто краще роботодавця не знає, які саме фахівці йому потрібні і що вони мають знати та вміти в результаті навчання на програмі.

У ході такої підготовчої роботи раджу також визначитись з джерелами фінансування навчання на програмі, адже тут згідно з чинним законодавством можуть бути різні варіанти, і окремі роботодавці насправді можуть фінансувати підготовку фахівців для себе. Тут також потрібно ЗВО зрозуміти, на якому саме рівні вищої освіти ви будете запроваджувати дуальну форму навчання, і знову виходячи лише з потреб роботодавця. Так, наша програма працює для магістрів, адже принаймні зараз, виходячи з законодавчих обмежень, встановлених Законом України «Про державну службу», працевлаштування на державну службу можливе лише за наявності освіти не нижче бакалавра. Але для інших професій та спеціальностей це абсолютно не виключає можливостей розробки освітніх програм дуальної форми чи з елементами дуальної форми навчання вже на рівні бакалавра.

Плануйте програму заздалегідь

В освітній сфері навчальний рік відмінний від календарного, і є певні етапі освітньої бюрократії, які оминути не можна. Узгодження освітньої програми всередині вишу, проходження по різних щабелях наукових рад, внесення нової програми в конкурсну пропозицію набору здобувачів наступного навчального року. Всі процеси мають, з однієї сторони, свої дедлайни, а з іншої, – окремі етапи не можна прискорити чи перескочити. Всі процедури і документи мають відповідати умовам вступу, що їх визначає МОН, та правилам (специфіці вступу) кожного ЗВО. Тому гарний тайм-менеджмент з боку гаранта і групи забезпечення програми - запорука вашого успіху та зброя проти прокрастинації.

Здивований був недавнім безпідставною впевненістю колег у приватному спілкуванні, які запевняли мене, що вони запустять дуалку у себе в ЗВО за пару тижнів до початку цьогорічної вступної кампанії. Якщо ви плануєте запустити нову освітню програму дуальної форми навчання, то реальний мінімальний строк на все про все - півроку, тому для програм наступного року починайте працювати вже зараз. У нас на дуальну магістерку для податківців пішло три роки підготовчої роботи, з митниками було трохи швидше – дев’ять місяців, з моменту задуму до підписання угоди. Тут є певна специфіка державної служби і державних установ, тому, гадаю, півроку в корпоративному секторі цілком реальний термін.

Якість програми – це, в першу чергу, професійність викладачів та менторів

Фахові компетенції, що потрібні вашому роботодавцю, мають формуватися в авдиторіях та на практиці (виробництві). Тому залучайте кращих наставників з обох боків, які добре знають свій предмет і, що називається, матчастину. Ці викладачі мають бути мотивованими не менше за студентів. На жаль, часто доводиться чути думку від колег, що навіщо нам на програмі той чи інший викладач-практик та ще на чверть ставки? Кафедра може сама забезпечити викладання цього предмета, адже наявна вся науково-методична документація курсу, і прочитати його може будь-хто.

Це однозначно помилкове рішення, адже викладачі й ментори мають бути професіоналами своєї справи. Я дотепер не розумію, як можна в сучасному виші бути «універсальним солдатом», якому байдуже, що і на якій кафедрі читати, аби було навантаження. Для таких фахівців по мірі проходження студентами практичного навчання дуже складно, майже неможливо залишатись ефективними на програмі, адже вже після декількох місяців роботи студентів на практиці їхні професійні навички не відповідатимуть запитам здобувачів освіти. Nota bene не лише дуальної освіти evidence, merit based education. Ви не зможете тривалий час підсовувати здобувачам застарілий теоретичний матеріал, відірваний від реалій життя.

Крім того, залучайте до викладання на програмі практиків та «зірок» - людей, які досягли у вашій галузі визнаних успіхів. Одна-дві лекції на семестр від таких фахівців дуже мотивує студентів, робить вам додаткову рекламу і створює гарний ажіотаж навколо програми. Помилково існує думка, що вони нічого не будуть робити безкоштовно. Але більшість таких фахівців абсолютно відкриті й щирі люди, що з радістю будуть ділитись своїми знаннями і досвідом з молодою генерацією фахівців, як показує практика, абсолютно безкоштовно. Вартістю кави й цукерок для спілкування в неформальній обстановці можна знехтувати)). На нашій програмі із залученням таких спікерів нам дуже допомагали наші колеги з КШЕ, а також партнери з корпоративного сектору PWC Україна.

Не розраховуйте на старі навчальні плани і створіть графік освітнього процесу під запит роботодавця

Зовсім не розраховуйте на старі дисципліни, навіть у якості домішку до нових дисциплін на програмі. Вам абсолютно точно доведеться під запит роботодавця створити новий навчальний план і в якості його складових – нові навчальні дисципліни. Ймовірно, частину з них слід лише осучаснити, але вони мають бути перероблені не тільки під затребувані компетенції, а й під новітні методики та умови навчання.

Сьогодні у зв‘язку з новою реальністю освітньо-наукова сфера не лише України зіткнулась з проблемою поєднання різних практик навчання. З огляду на це, однозначно перевага вашої програми буде полягати в тому, якщо аудиторні навчання будуть різноманітно доповнені елементами, блоками дистанційних вправ і завдань. Для створення нових навчальних планів і якісних курсів потрібний час, тому дивіться вище пораду номер два про тайм-менеджмент.

Але найголовніше, що ретельно потрібно спланувати разом з роботодавцем у процесі створення дуальної освітньої програми, – це графік освітнього процесу. Це буде поетапна блочна система навчання (місяць робота ‑ місяць авдиторного навчання), навчання тиждень на місяць чи два дні на два тижні. Тут варіантів може бути багато, й основні обмеження полягають лише в необхідності виконання навчального плану і врахуванні специфіки роботи на підприємстві чи установі. У роботодавця щодо цього можуть бути законодавчі обмеження, визначені трудовим кодексом.

Це основний, але, звісно, не вичерпний перелік того, про що можна вести мову. Не забувайте про прозорість і академічну доброчесність, які, втім, стосуються не лише дуальної, а всіх інституційних форм навчання. Делегована МОН вітчизняним вишам і викладачам, відповідно, автономність надає достатньо можливостей для інноваційних рішень. У цьому справді перевага сучасної освіти над колишніми «універсальними» підходами.

Створення нових освітньо-професійних програм за практично-орієнтованими формами навчання має велику кількість нюансів, що насправді унеможливлює існування стандартного підходу при вирішенні цієї задачі. Складність, але, водночас, і цікавість такого завдання полягає у тому, що кожна окрема програма, незважаючи на зовнішню подібність, може мати свою специфіку, унікальну освітню траєкторію, яку можна віднайти лише шляхом співставлення попиту і пропозиції на фахові компетенції і новаторські рішення у навчанні. Це вже справа наукового і творчого потенціалу кожного окремого ЗВО. Якщо цей потенціал разом з ініціативністю у вашому закладі є, то вас очікує успіх, якщо ні, то даруйте. Вам залишаються лише спогади і балачки про колишні наукові здобутки і перемоги.

А, забув!.. Звісно, можна надалі хизуватись отриманими вченими званнями та ступенями, які, на жаль, у непоодиноких випадках сприймаються їхніми носіями як пожиттєва рента, а не ознака профпридатності.

Швабій К. І., професор Університету ДФС України.


Новіші інформаційні сюжети:

Школа життя

Добавлено 07 листопада 2015
perejiti-bdy-ne-probgauchi-iak-pravil Протягом життя ми постійно щось втрачаємо... щось або когось. Ми втрачаємо людей, розлучаємося, припиняємо відносини... Оплакуємо, коли людина йде з життя. Ми втрачаємо ресурси і можливості: можна втратити сили та здоров'я, фінансове благополуччя,...
8070

У світі цікавого

Добавлено 04 серпня 2014
iak-prigotyvati-tyshkovany-riby-po-eston Все, з'їли мої домашні джувеч. І звалилися надії на те, що в будні дні не треба буде ставати до плити. Розсипалися до самої основи, як картковий будиночок. Розсіялися, як ранковий туман під поки ще теплими променями карельського сонечка. А адже цілий казан був! І що тепер робити? ...
12110