Середня освіта

Таку роботу школа може оплачувати за рахунок власних надходжень і джерел, не заборонених законом

Як проводиться оплата праці педагогів за години роботи з учнем, який навчається за сімейною (домашньою) формою навчання? Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки підготувала роз’яснення щодо порядку оплати такої праці.

Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 р. №8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. №955), заклади освіти відповідно до законодавства та своїх установчих документів можуть організовувати здобуття освіти за екстернатною формою (екстернат), сімейною (домашньою) формою та педагогічним патронажем.

Здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою можливе для осіб віком до 18 років, батьки яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу здобуття освіти.

Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) проходять оцінювання навчальних досягнень не рідше, ніж 4 рази на рік, у тому числі підсумкове (семестрове/піврічне та річне), а також атестацію. Завдання для підсумкового оцінювання та атестації здобувачів освіти складає заклад освіти з урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі та навчальних програмах з окремих предметів, а також особливостей засвоєння освітньої програми, визначених індивідуальним навчальним планом.

Для здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою відводиться:

  • на проведення підсумкового, формувального оцінювання – 1 академічна година з кожного навчального предмета, завершального (підсумкового) оцінювання – 1–2 академічні години;
  • на перевірку письмових робіт – 20 хвилин на кожну роботу з державної мови або мов національних меншин, 30 хвилин на кожну роботу з усіх інших навчальних предметів;
  • на проведення консультацій – 15 хвилин на одного здобувача освіти з кожного навчального предмета згідно з графіком, затвердженим керівником закладу освіти (але не більше ніж 3 години на навчальний предмет відповідного класу на рік).

Разом з тим, Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти не містить норм, що визначають порядок оплати праці педагогічних працівників за години роботи з учнем, який навчається за сімейною (домашньою) формою навчання.

Відповідно до розділу V цього Положення, оплата праці педагогічних працівників закладів освіти за проведення занять за індивідуальною формою здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти. Інші види діяльності педагогічних працівників щодо організації здобуття освіти за індивідуальною формою (розроблення індивідуального навчального плану, підготовка та проведення оцінювання навчальних досягнень тощо) заклад освіти може оплачувати за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством.

Міністерство освіти і науки України у листах від 03.11.2020 р. №1/11-7816 та від 09.12.2020 р. №4/4066-20 вказало, що оскільки учень, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою, є учнем відповідного класу закладу освіти, до якого його зараховано, то може проходити підсумкове оцінювання, атестацію з усіма учнями свого класу. У цьому випадку додаткова оплата педагогічним працівникам за проведення підсумкового оцінювання з учнем, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою, не здійснюється.

У разі неможливості проведення підсумкового оцінювання, атестації учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою, разом з учнями класу оплата праці педагогічним працівникам здійснюється за погодинною оплатою, передбаченою у пункті 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. №102.

За матеріалами Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки.

зарплати освітян

Новіші інформаційні сюжети:

Школа життя

Добавлено 10 березня 2015
za-sho-bobra-povajali--vinishyvali Бобер - напевно, самий шанований у світі гризун. По-перше, він - найбільший представник цього ряду як у Північній, так і в Східному півкулях (довжина - 1 метр, вага - до 30 кг). Але поважають його не стільки за зростання, скільки за... мудрість. ...
13880

У світі цікавого

Добавлено 02 жовтня 2013
vistava-ltararabymbiiar-chehovsk-asoc Вистава «Тарарабумбия» створено до 150-річчя з дня народження а. п. Чехова в 2010 році. Це спільний проект театру «Школа драматичного мистецтва» і Міжнародного театрального фестивалю імені а. п. Чехова при підтримці Уряду Росії і Уряду Москви. ...
11340