Середня освіта

Рекомендації мають бути доведені до відома керівників закладів середньої освіти та вчителів

Міністерством освіти і науки надані методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році.

Рекомендації розроблені спільно з Національною академією педагогічних наук та Інститутом модернізації змісту освіти і можуть бути використані вчителями у практичній роботі.

У Міністерстві освіти звертають особливу увагу вчителів, що у змісті всіх навчальних програм послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень Концепції «Нова українська школа» та показано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

У Міносвіти також зазначають, що зміст навчання потрібно базувати на положеннях дидактики, психології, методики, підборі оригінальних завдань і видів діяльності, моделюванні творчої діяльності учнів, урахуванні розвитку мовних, соціальних, громадянських, здоров’язбережувальних та інших компетентностей, визначених навчальними програмами.

Надані рекомендації мають бути доведені до відома керівників закладів загальної середньої освіти та вчителів.

Методичні рекомендації з викладання предметів


Новіші інформаційні сюжети:

Школа життя

Добавлено 28 листопада 2015
iak-dznatisia-spvrozmovnika-blijche-d Пропоную вашій увазі добірку питань (частково власного виробництва) для «виносу мозку» співрозмовнику. Питання не є інтелектуальними, їх мета швидше розважальна. Дізнатися якомога більше про людину, з якою спілкуєшся. Є у нього уяву, почуття гумору і...
5600

У світі цікавого

Добавлено 18 березня 2014
qzapadenshina-q--sho-ce-z-osobistogo-d Часто люди вживають слова-визначення, не цілком розуміючи, що ці слова насправді означають. Запитай будь-якого, відповість: житель західних областей України. Ну добре, а чому тоді жителі праворуч від річки відрізняються від жителів зліва від річки, мешканці на Захід від купини відрізняються від...
8840