РекламаСоціально-психологічні та адміністративні заходи

№п/п
З м і с т
Відповідальні
1.
Створити необхідні умови для праці й відпочинку вчителям, молодим спеціалістам.
Ільницький О.І.
2.
Розробити і затвердити на загальних зборах трудового колективу “Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників нво”.
Ільницький О.І.
3.
Провести медогляд працівників школи.
Медсестра
4.
Затвердження плану роботи нво на новий навчальний рік.
Ільницький О.І.
5.
Підготовка і проведення серпневого засідання педагогічної ради.
Ільницький О.І.
6.
Перевірка наявності наочних посібників, приладів, роздаткового матеріалу. Контроль за їх систематизацією та збереження. Придбання необхідного навчального обладнання.
Ільницький О.І.
Заступник директора
7.
Уточнення контингенту учнів по класах.
Ільницький О.І. Заступник директора
8.
Створення необхідних умов для навчання і виховання дітей шестилітнього віку.
Ільницький О.І.
9.
Здійснення системи заходів щодо завершення оформлення і благоустрою нво.
Ільницький О.І.
10.
Інструктаж учителів і класних керівників з організації чергування в школі і класах. Уточнення положення про чергування.
Ільницький О.І.
11.
Перевірка, погодження з профкомом і затвердження розкладу уроків.
Ільницький О.І.
12.
Перевірка правильності ведення алфавітної книги та іншої документації.
Ільницький О.І.
13.
Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм у всіх шкільних приміщеннях.
Ільницький О.І.
14.
Перевірка стану техніки безпеки в усіх приміщеннях нво.
Ільницький О.І.
15.
Забезпечення участі вчителів у заходах районної серпневої конференції.
Ільницький О.І.РекламаРеклама GOOGLE